Terug
Gepubliceerd op 25/04/2023

Notulen  gemeenteraad

ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

De notulen van de fysieke zitting van 6 maart 2023 zijn digitaal beschikbaar in eBv.

31.

2023_GR_00080 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00023 - van raadslid Ilse van Dienderen, Karen Maes aan Bart De Wever, Tom Meeuws, Elisabeth van Doesburg - Kennisneming

Afgevoerd
32.

2023_GR_00083 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00025 - van raadslid Mie Branders aan Koen Kennis - Kennisneming

Afgevoerd
33.

2023_GR_00084 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00026 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Tom Meeuws - Kennisneming

Afgevoerd
34.

2023_GR_00091 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00028 - van raadslid Peggy Pooters aan Koen Kennis - Kennisneming

Afgevoerd
35.

2023_GR_00123 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00037 - van raadslid Filip Dewinter aan Koen Kennis - Kennisneming

Afgevoerd
36.

2023_GR_00129 - schriftelijke vraag nr 2023_SV_00038 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Bart De Wever - Kennisneming

Afgevoerd
20.

2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
20.

2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming

2023_GR_00154 - Stedelijk patrimonium. Onderhoud - Jaarverslag milieucoördinator 2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen telde in 2022 negen milieucoördinatorplichtige inrichtingen. De milieucoördinatoren van deze inrichtingen werden officieel aangesteld door het college op 29 september 2017 (jaarnummer 8551). Einde 2022 was er één inrichting niet meer milieucoördinatorplichtig, met name de Gerlachekaai. De milieucoördinator moet een jaarverslag opmaken met een overzicht van de door hem/haar uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan gegeven wordt. De adviezen van de externe milieucoördinator en van de afdeling Onderhoud/Expertise van AG Vespa werden geïntegreerd opgenomen in dit jaarverslag.

Inrichting

Bedrijfseenheid

Aanstelling
verslagjaar

Klasse

Milieucoördinator
type

Serrecomplex
Neerlandweg z/n
2610 Wilrijk

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

B

Stelplaats
Straalstraat 1
2070 Merksem

Stadsbeheer en Stadsontwikkeling

Bruno Goossens

1

A

Stelplaats
Generaal Armstrongweg 11 – Kielsbroek 32
2020 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

B

Slibdroogveld
Boombekelaan z/n
2660 Hoboken

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

A

Museum aan de Stroom (MAS) Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen

Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving

Bruno Goossens

 

1

B

Recyclagepark Linkeroever
Blancefloerlaan 179B
2050 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

2

B

Droogdokkensite
Droogdokkenweg
2030 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

1

A

Was- en overslagplaats
De Gerlachekaai 50
2000 Antwerpen

Stadsbeheer

Bruno Goossens

2

A

Recyclagepark Berchem
Arbeidersstraat 2a
2600 Berchem

Stadsbeheer

Bruno Goossens

2

A


Op het Hoog Overleg Comité (HOC) van woensdag 22 maart wordt het jaarverslag van de milieucoördinator ook ter kennisname voorgelegd aan de afgevaardigden van de overheid en de representatieve vakbonden.

Argumentatie

De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, Artikel 3.2.2.§3).

Juridische grond

De verplichtingen rond het aanstellen van een milieucoördinator zijn terug te vinden in subafdeling 4.1.9.1 van Vlarem II. Deze subafdeling vermeldt ook de taken van de milieucoördinator. Het opstellen van een jaarverslag is één van deze taken.

Regelgeving: bevoegdheid

De Vlaamse milieuwetgeving bepaalt dat het verslag van de milieucoördinator ter kennisneming moet voorgelegd worden bij de ondernemingsraad (in dit geval de gemeenteraad), de bedrijfsleiding (college van burgemeester en schepenen) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (Hoogoverlegcomité).

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de milieucoördinator van exploitatiejaar 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
1.

2023_GR_00165 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 7 maart 2023-27 maart 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
1.

2023_GR_00165 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 7 maart 2023-27 maart 2023 - Kennisneming

2023_GR_00165 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 7 maart 2023-27 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Het college moet een aantal van zijn mededelingen ter kennis geven aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Al de mededelingen die binnenkomen tussen de vorige gemeenteraadszitting en de huidige zitting worden hierbij meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende mededelingen:

 • het overzicht van de schriftelijke vragen van  januari 2023;
 • het collegebesluit van 24 maart 2023: 2023_CBS_01848 Handhaving drugsoverlast - Publiek toegankelijke inrichting - 9bis Drugwet - District Borgerhout, Koxplein 25 - Bekrachtiging. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2.

2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring

2023_GR_00152 - Straatnaamgeving - District Antwerpen. Benoemen straten en pleinen. Project NextGen District - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de zitting van 30 december 2021 (jaarnummer 10466) keurde het college de omgevingsvergunning goed voor de infrastructuuraanleg NextGen District.

Rondom de nieuwe wegenis van NextGen District zullen in een latere fase bedrijven installeren.

Argumentatie

De districtsraad van Antwerpen adviseerde op 20 februari 2023 (jaarnummer 12) om de verschillende straten te benoemen als volgt:

 • Baanbrekerstraat;
 • Uitvinderstraat.

NextGen District is een locatie waar bedrijven gehuisvest worden die zullen werken rond innovatie. Innovatie bevat een andere nuance dan uitvinden. Daarom wordt afgeweken van het advies van het district en gekozen voor Innovatiestraat.

Juridische grond

Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
De naamgeving van straten wordt geregeld in het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Artikel 4 van het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt de voorschriften betreffende het vaststellen en wijzigen van de naam van openbare wegen en pleinen.

Artikel 7 van het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt dat indien in de naam van openbare wegen en pleinen gebruik wordt gemaakt van een eigennaam, de naamborden een beknopte toelichting van de gekozen benaming bevatten.

Regelgeving: bevoegdheid

Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen bepaalt in artikel 1 dat de gemeenteraad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen of te wijzigen.

Met het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Voor het geven van nieuwe straatnamen is het district niet bevoegd, maar het kan op basis van artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur wel advies uitbrengen over zaken die bovenlokaal zijn maar het district aanbelangen.

Fasering

orgaandatum
aanvraag straatnaamgeving
februari 2022
voorstel vanuit het districtdistrictsraad20 februari 2023
voorlopige goedkeuringgemeenteraad27 maart 2023
openbaar onderzoek
april 2023
definitieve goedkeuringcollegemei 2023

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om, onder voorbehoud van mogelijke bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek, de straten van het NextGen project te benoemen als:

 • Baanbrekerstraat;
 • Innovatiestraat.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om een openbaar onderzoek te openen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
3.

2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring

2023_GR_00153 - Stedelijk patrimonium. Port of Antwerp Bruges. Districten Antwerpen en Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Soortenbesluit - Erfpacht gronden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Beheer stedelijk patrimonium

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed. Artikel 6 §3.2 bepaalt: "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium.".

Soortenbesluit

Binnen het natuurbeheer in Vlaanderen wordt de soortenbescherming geregeld via het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van 15 mei 2009.

Het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor het Antwerpse havengebied, zoals vastgesteld voor een periode van vijf jaar op 23 mei 2014 door de Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu, voorzag in een ecologisch infrastructuur netwerk (EIN) binnen en rondom het Antwerps havengebied en in een actieprogramma van inrichtings-, beheer- en monitoringmaatregelen op de gronden die deel uitmaken van dit EIN. 

Verschillende  gronden binnen het EIN van het Antwerps havengebied zijn eigendom van de stad Antwerpen. Port of Antwerp – Bruges nv (verder POAB of de erfpachter) vraagt om gronden in eigendom van de stad Antwerpen te mogen beheren en inrichten in functie van het nieuwe SBP dat hij wenst te laten opstellen.

De concrete vraag betreft een aantal percelen gelegen aan de Rode Weel te 2030 Antwerpen en in het gebied "de Zouten" in Berendrecht en aan het Bevrijdingsdok met een totale oppervlakte van 24,2 ha. De gronden zijn gesitueerd op het plan als bijlage bij dit besluit.

De marktconforme waarde van de gronden wordt geschat op 1.053.857,00 euro, de daarvan afgeleide erfpachtvergoeding bedraagt 21.077,00 euro per jaar. 

Overeenkomst bruginfrastructuur

Op 30 januari 2023 (jaarnummer 30) keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed tussen de stad Antwerpen en POAB over de bruginfrastructuur op het Eilandje.

De overeenkomst omvat vier delen:

 1. de eigendomsoverdracht van de bruginfrastructuur;
 2. afspraken inzake beheer en onderhoud;
 3. de overdracht van de bediening van de bruggen in het stadshavengebied;
 4. afspraken omtrent de Royerssluis.

Op uiterlijk 1 januari 2025 neemt de stad Antwerpen de bediening van de Nassaubrug, de Londenbrug, de Mexicobruggen en de Siberiabruggen over van POAB, ongeacht de eigendomssituatie op dat moment. 

POAB gaat in deze overeenkomst akkoord om de bijhorende personeelskost voor de bediening te financieren, vertegenwoordigd door 500.000,00 euro jaarlijks, van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2030.

Argumentatie

POAB heeft in afstemming met de Antwerpse havengemeenschap en op vraag van het Agentschap Natuur en Bos beslist om een nieuw SBP voor het Antwerpse havengebied 2022-2027 (SBP2) te laten opstellen om de duurzame instandhouding van “havenspecifieke” beschermde soorten in en rondom het Antwerps havengebied te bewerkstelligen, waardoor er economische en infrastructuurprojecten in de haven kunnen gerealiseerd worden in overeenstemming met het Soortenbesluit.

POAB beheert momenteel al de gronden van De Zouten.

Gelet op het duurzaam karakter van de terbeschikkingstelling van de gronden gebeurt deze via het verlenen van een langdurig recht van erfpacht.

Gelet op deze financiële engagementen van POAB in het kader van de overdracht van de bruginfrastructuur worden de gronden kosteloos ter beschikking gesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 41 tweede lid, 11° dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, behoudens de bepaling van artikel 56, § 3, 8°, b).

Algemene financiële opmerkingen

POAB staat in voor alle kosten verbonden aan het verlijden van de akte en is geen vergoeding verschuldigd voor de terbeschikkingstelling van de gronden.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Groen. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist een recht van erfpacht te verlenen aan Port Of Antwerp – Bruges nv (BE0248.399.38), met zetel te Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen op gronden gelegen te 2030 en 2040 Antwerpen met een totale oppervlakte van 24,2 ha  aan volgende voorwaarden.

Voorwerp

Perceelnummer
Oppervlakte in m²
Perceelnummer
Oppervlakte in m²
11819B0011/00A000
51.83511819B0047/00B000
910
11819B0016/00_000
2.190
11819B0047/00D000
660
11819B0017/00B000
1.030
11819B0047/00F000
235
11819B0018/00A000
800
11819B0048/00D000
1.935
11819B0022/00B000
39.750
11819B0055/00D000
680
11819B0031/00A000
10.27011819B0055/00K000
620
11819B0032/00E000
14.30011819B0055/00L000
1.880
11819B0032/00F000
8.800
11819B0065/00T000
2.240
11819B0032/00G000
880
11819B0065/00Y000
1.165
11819B0033/00_000
5.785
11819B0065/00Z000
1.045
11819B0035/00B000
29.540
11816B0170/00C000
5.100
11819B0042/00A000
4.250
11816B0171/00F000
54.018
11819B0044/00_000
3.685
11816C0005/00F000
7.660
11819B0045/00F000
805
11044D0230/00E000
3.784


Bestemming

De gronden worden in erfpacht verleend voor natuurinrichting en natuurbeheer in het kader van het nieuw Soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse Havengebied.

Vergoeding

De erfpachter is geen vergoeding verschuldigd.

Duur

De erfpacht wordt verleend voor een termijn van 99 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Belastingen, lasten en kosten

Alle belastingen, lasten en kosten in verband met het gebruik en genot van de gronden, inclusief de onroerende voorheffing, zijn ten laste van de erfpachter. Alle kosten verbonden aan de overdracht  zijn ten laste van de erfpachter, waaronder maar niet uitsluitend de kosten voor het verlijden van de akte, de opmetingskosten, de kosten voor het aanvragen van de bodemattesten en de nakoming van eventuele verplichtingen in het kader van het bodemsaneringsdecreet (oriënterend, beschrijvend onderzoek, …).

Inrichting, onderhoud en herstellingen

De erfpachter staat in voor alle inrichtings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de gronden, niets uitgezonderd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
4.

2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring

2023_GR_00167 - Stedelijk patrimonium. Kadans-woningen. Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout - Aankoop - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 26 september 2022 (jaarnummer 34) tot verkoop van vijf woonhuizen in de wijk 'Moretusburg' te Hoboken aan de nv Umicore voor een bedrag van 1.219.775,00 EUR. De verkoopakte werd verleden op 18 november 2022. 

Deze woningen werden lange tijd ter beschikking gesteld aan de vzw De Vliering/Multiversum en aangewend als zogenaamde Kadans-woningen (Ketenaanpak Dak- & Thuislozen stad Antwerpen), waarbij aan kwetsbare personen tijdelijk geschikt onderdak wordt aangeboden. De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening van de stad Antwerpen wenst ter vervanging van deze woningen over te gaan tot aankoop van nieuwe wooneenheden.

Argumentatie

AG Vespa heeft een prospectie uitgevoerd op basis van volgende door de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening opgegeven criteria:

 • appartementsblok met vijf à negen éénslaapkamer-appartementen; 
 • de wooneenheden mogen geen deel uitmaken van een vereniging van mede-eigenaars; 
 • bij voorkeur gelegen in de wijk Luchtbal of de districten Deurne-Zuid of Berchem, of aan de rand van de stad, maar niet in de postcode 2060, het district Hoboken of het stadscentrum; 
 • het centrum van de stad en de postcode 2060 dienen vlot bereikbaar te zijn met het openbaar vervoer.

AG Vespa heeft op basis van de opgegeven criteria een pand geselecteerd gelegen Duivelshofstraat 2 te 2140 Borgerhout, op de hoek met de Gitschotellei, kadastraal gekend onder Antwerpen 26ste afdeling, Borgerhout 3de afdeling, sectie B, nummer 899D6 P0000 met een oppervlakte van 174 m². 

Het appartementsgebouw gelegen Duivelshofstraat 2 te 2140 Borgerhout bestaat uit een handelsgelijkvloers met woonst en zes éénslaapkamer-appartementen verspreid over drie verdiepingen.  Alle appartementen werden in 2022 volledig vernieuwd en zijn dus instapklaar. Er is voldoende aanbod aan openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving met een tramlijn in de Gitschotellei. Het gebouw behoort tot één eigenaar, er is dus geen vereniging van mede-eigenaars. Het gehele gebouw staat momenteel leeg en is dus niet verhuurd. Hieruit blijkt dat het gebouw voldoet aan alle voormelde criteria.

AG Vespa heeft de onderhandelingen met de eigenaar gevoerd en een akkoord bereikt voor een bedrag van 1.390.000,00 EUR. De afdeling Landmeten en schatten van AG Vespa adviseert deze prijs gunstig.

Regelgeving: bevoegdheid

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019 - 2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. 

Artikel 6, § 3.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652): "AG Vespa staat in voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het Stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de Stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op Stedelijk patrimonium en een stedelijke beslissing tot verwerving van Stedelijk patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan."

Artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur: "Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen. De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: 11° de daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die, vermeld in artikel 56, § 3, 8°, b

Algemene financiële opmerkingen

Deze aankoop wordt gefinancierd vanuit het vastgoedfonds. De opbrengst van de verkoop van de woningen in de wijk 'Morerusburg' voor een bedrag van 1.219.775,00 EUR en zal worden doorgestort op 2300/4291520000/260I/2SBS070203A00000/SBT11165/2OA080119.

Zowel het voorschot van 10% op het aankoopbedrag als het saldo van het aankoopbedrag worden voorzien in 2023. Dit is voorzien op budgetpositie 221 en 220 (zie BB 4005545051 positie 10 en 20).

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van het gebouw gelegen Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout, kadastraal gekend onder Antwerpen 26ste afdeling, Berchem 3de afdeling, sectie B, nummer 899D6 P0000, met een oppervlakte van 174 m² voor een bedrag van 1.390.000,00 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Voorschot - aandeel gebouw

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196
97.300,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 221

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300

4005546051
Voorschot - aandeel grond

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196

41.700,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 220

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300
4005546051

Aankoop pand - aandeel gebouw

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196


875.700,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 221

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300
4005546051
Aankoop pand - aandeel grond

Duivelshofstraat 2, 2140 Borgerhout
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
via notaris Patrick Vandeputte BV, Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196
375.300,00 EUR

Budgetplaats: 5291520000

Budgetpositie: 220

Functiegebied: 2SBS070203A00000

Subsidie: SBT11153

Begrotingsprogramma: 2SA080119

Budgetperiode: 2300
4005546051

Aandeel onroerende voorheffing
aan bv PARCO, Lombardenvest 63 bus 12, 2000 Antwerpen
ondernemingsnummer: BE0460.763.856
rekeningnummer: BE65 3200 4124 7096

3.000,00 EURBudgetplaats: 5291500000
Budgetpositie: 640
Functiegebied: 2SBS070203A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode: 2300
4505149361

Aktekosten en ereloon
aan notaris Patrick Vandeputte bv,
Lammekensstraat 79, 2140 Borgerhout
ondernemingsnummer: BE0471.866.101
rekeningnummer: BE65 0682 1841 2196


5.000,00 EUR
Budgetplaats: 5291500000
Budgetpositie: 613
Functiegebied: 2SBS070203A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2SA080119
Budgetperiode: 2300
45051493645.

2023_GR_00170 - Stedelijk patrimonium. Hollebeekstraat 47, 2660 Hoboken - Strategische aankoop grond. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring

Goedgekeurd
5.

2023_GR_00170 - Stedelijk patrimonium. Hollebeekstraat 47, 2660 Hoboken - Strategische aankoop grond. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring

2023_GR_00170 - Stedelijk patrimonium. Hollebeekstraat 47, 2660 Hoboken - Strategische aankoop grond. Intrekking en nieuwe versie - Goedkeuring
6.

2023_GR_00166 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
6.

2023_GR_00166 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

2023_GR_00166 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 17 mei 2005 (jaarnummer 1202) keurde de gemeenteraad de code van gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen goed. Inbreuken op de code van gemeentelijke politiereglementen kunnen sindsdien gesanctioneerd worden met administratieve sancties waaronder een administratieve geldboete.

Deze code van politiereglementen werd later nog verscheidene keren gewijzigd. De nieuwe gecoördineerde versie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 753). De laatste wijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 755).

Argumentatie

1. Verbod flyeren en sampling

Zwerfvuil is een probleem in Antwerpen net als in elke grootstad. Ongevraagde, niet-functionele flyering met commerciële doeleinden heeft vaak als gevolg dat de ontvangers van een flyer deze op de grond werpen.
Dit zorgt voor een vuil stadsbeeld, en levert onnodig werk op voor de medewerkers van de dienst stadsreiniging.

Via een verbod op het uitdelen van commerciële flyers op het gehele grondgebied van de stad Antwerpen wil de stad deze overlast minimaliseren.

‘Functionele flyering’ is enkel toegelaten als men over een voorafgaande toelating van de burgemeester beschikt. Het gaat daarbij onder meer om flyeren in het kader van een evenement, waarbij de uitgedeelde flyers het evenement ondersteunen of als informatie dienen, zoals het uitdelen van een programmaboekje in het kader van een evenement dat doorgaat in de buurt.

Flyers mogen wel klaargelegd worden aan een toegelaten reclamestand of infostand, zodat personen die bewust zelf mee dienen te nemen. Het is niet toegelaten om flyers actief aan te bieden aan passanten of bezoekers.

Sampling wordt enkel toegestaan als er geen flyers worden meegegeven en als de actie voldoet aan de voorwaarden voor reclame-acties uit het evenementenkader of gebeurt op initiatief van een handelaar in dezelfde straat. Verder wordt sampling ook verboden.

Functionele flyering en toegelaten sampling moeten steeds aangevraagd worden via het evenementenloket als aparte aanvraag of als onderdeel van een aanvraag, en vereisen een toelating van de burgemeester. De belasting op mobiele reclame blijft ook hier van toepassing.

2. Daden van ontucht en prostitutie

De stad Antwerpen bepaalt via de politiecodex op welke locaties en onder welke voorwaarden (raam)prostitutie mag plaatsvinden. Met de wet van 21 maart 2022 met betrekking tot het seksueel strafrecht werd het seksueel strafrecht hervormd. De hervorming voorziet in de decriminalisering van sekswerk voor meerderjarigen. Gezien deze decriminalisering is het niet meer correct om te spreken over een gedoogzone voor prostitutie. Er dient gesproken te worden over een concentratiezone.

Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:

 1. Alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel.
 2. Het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren.
 3. Het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen.
 4. Het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren.
 5. Het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden.
 6. Het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven.
 7. Het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, tweede lid, 2°.

Het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, artikel 6.

De wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, artikel 29quater.

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet:

De gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.
Deze reglementen en verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wetten, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie van de provincieraad. 
De raad zendt hiervan achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.
Een afschrift van die reglementen en politieverordeningen wordt dadelijk toegezonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank, waar zij in een daartoe bestemd register worden ingeschreven.
Van die reglementen en verordeningen wordt melding gemaakt in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 bepaalt: de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald.

Artikel 6 §1 van deze wet bepaalt dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 45 van deze wet bepaalt dat de schorsing, de intrekking en de sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege.

Artikel 4 §5 van deze wet bepaalt: indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid voorziet om de administratieve geldboete ten aanzien van minderjarigen op te leggen, wint hij vooraf het advies in betreffende dat reglement of die verordening van het orgaan of de organen die een adviesbevoegdheid hebben in jeugdzaken, voor zover het aanwezig is of zij aanwezig zijn in de gemeente.

Artikel 29quater §1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt dat de gemeenteraad in zijn regelementen of verordeningen administratieve geldboetes kan bepalen voor beperkte snelheidsovertredingen in welk geval die overtredingen niet strafrechtelijk worden bestraft. 

Artikel 29quater § 6 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer bepaalt dat als de sanctionerend ambtenaar tijdens de procedure, vermeld in paragraaf 4, vaststelt dat de voorwaarden om een administratieve geldboete op te leggen, vermeld in paragraaf 2, niet vervuld zijn, hij de vaststeller van de overtreding daarvan op de hoogte brengt zodat de strafrechtelijke procedure kan worden gevolgd. Met het oog hierop kan een protocol worden opgesteld tussen de betrokken diensten en overheden.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan de code van politiereglementen goed. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
7.

2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00133 - Ondersteuning. Sociale Zaken - Project Kamp Hoop. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met hetzelfde besluit keurde de gemeenteraad ook de lijst van werkings- en investeringssubsidies, zoals opgenomen bij de aanpassing van het meerjarenplan, goed.

Met dit besluit wordt de nominatieve toekenning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 november 2022 aangepast in functie van nieuwe noden.

Argumentatie

De projectuitvoerder biedt een nieuwe vorm van werken aan voor en met kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen en in situaties van Intrafamiliaal geweld:

 • Het is aangetoond dat fysieke beweging ook een grote invloed heeft op het emotionele en psychische welzijn van mensen. Circus kan een sterk effect hebben op erg veel verschillende vlakken in de (zelf-)beleving van jongeren. 
 • Er wordt gewerkt in een unieke, veilige situatie om voor kwetsbare jongeren een veilige omgeving te vormen en tot een individueel én een sociaal leertraject te komen, zonder dat het op een ‘schoolse’ lijkt.

De methodiek Hoop wordt verwerkt in een circuskamp. Deze methodiek is wetenschappelijk gevalideerd om met trauma’s om te gaan en heeft een positief effect op het mentale welzijn. Uit de evaluatie van het aanbod in 2021, blijkt de nood aan langere voor- en natrajecten voor de participerende kinderen. Er wordt voorzien in een jaarlijkse ondersteuning van 15.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025.

De aanpassing van de nominatieve toekenning van de ondersteuning voor 2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar 

BudgetadresOntvangerVorig bedragWijzigingNieuw bedrag
20232HMS040501A00000Ell Circo D'ell Fuego015.000,00 EUR15.000,00 EUR
20242HMS040501A00000Ell Circo d'ell Fuego015.000,00 EUR15.000,00 EUR
20252HMS040501A00000Ell Circo D'ell Fuego015.000,00 EUR15.000,00 EUR


De toekenning aan het project Kamp Hoop, uitgevoerd door Ell Circo d’ell Fuego vzw, wordt gerealiseerd door onderstaande verlaging in de nominatieve lijst op te nemen: 

Jaar

Budgetadres

Ontvanger

Vorig bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

20235361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR
Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)596.924,64 EUR
- 15.000,00 EUR581.924,64 EUR
20245361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR
Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)
608.862,80 EUR
- 15.000,00 EUR593.862,80 EUR

2025

5361500000/6496800/2HMS040501A00000/SUB_NR

Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA)

621.040,16 EUR

- 15.000,00 EUR

606.040,16 EUR

De vermindering bij VAGGA vzw betreft middelen die voorzien waren in het kader van wijkwerking op maat voor Deurne-Noord. Het project werd negatief geëvalueerd waardoor beslist werd om het project niet meer te verlengen. De middelen waren wel reeds gereserveerd voor VAGGA vzw tot einde legislatuur.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld via aparte collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn
4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0405 - De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid
2HMS040501 - Drugpreventie en drughulpverlening

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD.
Hebben zich onthouden: Groen en Vlaams Belang.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

 • verhoging van de ondersteuning aan Ell Circo D'ell Fuego, ondernemingsnummer 0865.059.460, met een bedrag van jaarlijks 15.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt, voor het project Kamp Hoop, onderstaande wijziging aan de nominatieve verdeling goed:

 • verlaging van de ondersteuning aan Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheid Antwerpen vzw (VAGGA), ondernemingsnummer 0473.488.474 met een bedrag van jaarlijks 15.000,00 EUR van 2023 tot en met 2025.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
8.

2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00163 - Ondersteuning. Veiligheid. Risicojongeren. Casusregie Kompas+ (Vlaanderen) - CAW Antwerpen vzw en Elegast vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 17 juni 2022 (jaarnummer 05081) keurde het college de afsprakennota met Elegast vzw voor het bekomen van een ondersteuning van 75.000,00 EUR voor het project Casusregie Kompas+ goed.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 05530) keurde het college de afsprakennota met CAW Antwerpen vzw  voor het bekomen van een ondersteuning van 75.000,00 EUR voor het project Casusregie Kompas+ goed.

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd een nominatieve ondersteuning toegekend aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604 en Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0410 412 146, voor de uitvoering van het project Casusregie Kompas+.

Op 8 december 2022 werd het Ministerieel Besluit tot toekenning van een subsidie aan stad Antwerpen voor een casusregisseur bij de ketenaanpak Kompas+ goedgekeurd. Deze subsidie werd verhoogd ten opzichte van de subsidie voor het werkjaar 2022, in functie van verlenging van de looptijd en indexering.

Op 6 maart 2023 (jaarnummer 100) keurde de gemeenteraad goed om de initiële ondersteuning van 37.500,00 EUR te verhogen met 12.250,00 EUR naar 49.750,00 EUR per uitvoerder.

Argumentatie

Het project Casusregie Kompas+ wordt in cofinanciering tussen Stad Antwerpen en de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien en Agentschap Handhaving en Justitie) uitgevoerd.

Er worden middelen voorzien vanuit Vlaanderen voor de inzet van een casusregisseur. Met dit besluit wordt voorgesteld om het bedrag van de subsidies als ondersteuning nominatief te maken voor het project Casusregie Kompas+. Het beschikbaar maken van deze middelen wordt op dezelfde zitting voorgelegd op de agenda van Financiën.

De  nominatieve toekenning van deze middelen  wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:

Jaar

Budgetplaats

Functiegebied

Subsidie

Project

Ontvanger

Budget

2023

5361500000

2VGS010301A00000

SBT11368

Casusregie Kompas+ (Vlaanderen)

CAW Antwerpen vzw

46.289,79 EUR

2023

5361500000

2VGS010301A00000

SBT11368

Casusregie Kompas+ (Vlaanderen)

Elegast vzw

46.289,80 EUR


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het toekennen van nominatieve toelagen.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke collegebesluiten.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de bijkomende nominatieve toekenning voor een casusregisseur bij het project Casusregie Kompas+ voor 2023 goed:

 • Ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer 0455 608 604, voor een bedrag van 46.289,79 EUR.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de bijkomende nominatieve toekenning voor een casusregisseur bij het project Casusregie Kompas+ voor 2023 goed:

 • Ondersteuning aan Elegast vzw, Belgiëlei 203, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0410 412 146, voor een bedrag van 46.289,80 EUR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
9.

2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring

2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De meting van de Antwerpse horecakernen 2022 is een terreinonderzoek naar het aanbod in de horecakernen van de stad Antwerpen. Het onderzoek brengt dit aanbod in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen in 2010, 2013 en 2017. Respectievelijk op 30 mei 2011 (jaarnummer 736), 22 september 2014 (jaarnummer 610) en 25 september 2017 (jaarnummer 524) nam de gemeenteraad kennis van deze metingen. 

Dit rapport ondersteunt de dagelijkse werking van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing (horecamanagement) en is ter informatie voor alle beginnende en ervaren handelaars, retailers, dienstverleners en horeca-uitbaters in de Antwerpse horecakernen. Het rapport biedt heel wat inzichten in het Antwerpse horeca landschap. Welke verschuivingen treden op in de horecakernen? Wat zijn de nieuwe trends? 

Dit rapport is een basis voor beleidsadvies met betrekking tot horeca. Het rapport vormt mee de basis van instrumenten in het horecabeleid van stad Antwerpen, onder andere de terrastaks.

Argumentatie

Afbakening strategische horecakernen

Deze meting geeft de mogelijkheid om resultaten te vergelijken over de tijd en dus ook om evoluties in de horecakernen met elkaar te vergelijken en conclusies te trekken. Een belangrijke stap bij de opmaak van de meting is de afbakening van de strategische horecakernen en de criteria die deze afbakening bepalen.

De meting van de Antwerpse horecakernen 2022 analyseert de horecagebieden verspreid over het grondgebied van de stad Antwerpen. Begin 2022 startte de inventarisatie van het commercieel aanbod via terreinopnames in horecakernen. Net als in de vorige metingen, is de uiteindelijke selectie gebaseerd op drie objectieve selectiecriteria:

 • er moeten in de horecakern in absoluut aantal minstens 10 actieve horecapanden gevestigd zijn;
 • er moeten in de horecakern in meer dan 30% van alle commerciële panden actieve horecapanden gevestigd zijn - dit om winkelgebieden niet mee te nemen als horecakern;
 • er moet in de horecakern in meer dan 20% van alle panden (zowel commercieel als niet-commercieel) een actieve horecafunctie gevestigd zijn.  

De toepassing van deze selectiecriteria op de resultaten van de meting leidt tot de afbakening van 15 strategische horecakernen.

Bovenlokale en lokale horecakernen

Het rapport maakt ook een opdeling tussen bovenlokale en lokale horecakernen, wat betrekking heeft op de aantrekkingskracht van de horecakern.

Een strategische horecakern is bovenlokaal wanneer voldaan is aan volgende twee voorwaarden:

 • tenminste 30% van de actieve horecazaken in de strategische horecakern is gelegen in de afgebakende zone toeristisch centrum;
 • de strategische horecakern telt meer dan 50 actieve horecazaken.

Op basis daarvan wordt vastgelegd dat Centraal Station, Eilandje, Historisch Centrum, Theaterbuurt en Zuid bovenlokaal zijn.

Evolutie en tendensen

Nieuw in deze meting van de Antwerpse horecakernen 2022 is een onderscheid tussen strategische horecakernen en andere horecakernen: 

Door een onderscheid te maken tussen kernen met meer of minder dan 20 actieve horecapanden, worden de kernen opgedeeld in enerzijds strategische horecakernen en anderzijds kleinere horecakernen waar er vaak wel een groeipotentieel zit, zoals de site rond De Koninck of het Sint-Anneke. 

De stad Antwerpen is de grootste horecastad van Vlaanderen. De groei van ketens, zaken met meerdere filialen en fastfood zijn trends die het diverse en wijdverspreide aanbod (ook op lokaal vlak) in de stad Antwerpen weergeven.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010302 - Ondersteuning retail en horeca

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de meting van de Antwerpse horecakernen 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de afbakening van de Antwerpse horecakernen 2022 goed. Op basis van drie objectieve criteria worden 15 strategische bovenlokale en lokale horecakernen afgebakend. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
10.

2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00134 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Beweging 111 vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 keurde de gemeenteraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan nu 2020-2025 goed.

In het aangepast meerjarenplan 6 2020-2025/gemeenteraadsbesluit van 28 november 2022 (jaarnummer 665) werd aan Beweging 111, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0654.764.846 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 52.000,00 euro voor het project Vast-Goed. De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden.

Stad Antwerpen wil de sociale cohesie in de wijken versterken via de uitbouw van een netwerk van organisaties gericht op kleinschalige ontmoeting en zet daarom onder meer in op de aanwezigheid van voldoende infrastructuur voor verenigingen om samen te gebruiken en te beheren. Beweging 111 draagt met het project Vast-Goed bij tot de verwezenlijking van deze doelstelling.

Argumentatie

Om ruimte voor socio-culturele buurtverenigingen te ontsluiten gaat Beweging 111 vzw binnen de afsprakennota Vast-Goed op zoek naar leegstaande of onderbenutte ruimtes in verschillende buurten in de stad, waaronder Borgerhout. Hier heeft de ontvanger toezegging gekregen om gedeeld ruimtegebruik te ontwikkelen in de ruimtes naast de kerk op het Koxplein. Zij betalen voor het gebruik van deze nieuwe locatie een huurprijs. Om deze locatie laagdrempelig open te stellen aan vereniging, mogen deze kosteloos gebruik maken van de ruimtes. De stad wil daarom ondersteuning bieden in het dragen van de huurkost.

Exploitatietoelage aan Beweging 111 vzw:

Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

5403520000

 

 

 

2HMS060201A00000

6496800

Vast-Goed

Beweging 111 vzw

8.000 EUR

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS060201A00000

6496800

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (SAS) 

1.185.782,52 EUR

- 8.000,00 EUR

1.177.782,52 EUR


Beweging 111 vzw -Verhoging voor project Vast-Goed

5403520000

2HMS060201A00000

6496800

Beweging 111

52.000,00 EUR

+8.000,00 EUR

60.000,00 EUR


Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bedrag van 8.000,00 EUR aan Beweging 111 vzw, Nationalestraat 111, 2000 met ondernemingsnummer 0654.764.846 voor een addendum bij het project Vast-Goed.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
11.

2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
11.

2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00162 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Rataplan vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 665) keurde de gemeenteraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

In het aangepast meerjarenplan 6 (2020-2025) van 28 november 2022 (jaarnummer 665) werd aan De Kompaan vzw, Sergeyselsstraat 16, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0759.634.516 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 100.000,00 euro voor de investeringen in hun gebouw in de Sergeyselsstraat. De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden.

Oorspronkelijk zouden de investeringsmiddelen voor De Kompaan vzw ingezet worden voor hun huidige gebouw in de Sergeyselsstraat 16. Er waren plannen om het gebouw aan te kopen. Hier ziet De Kompaan vzw nu echter van af. De Kompaan vzw zal in 2023 verhuizen naar de gebouwen van Rataplan vzw en een nauwe samenwerking opstarten met Rataplan vzw. Hiervoor dienen er infrastructurele werken te gebeuren aan het gebouw zodat de werking van De Kompaan vzw kan plaatsvinden in de gebouwen van Rataplan vzw. Aangezien de middelen voor de werking van De Kompaan vzw nu zullen worden gebruikt voor het gebouw van Rataplan vzw, dienen de middelen nu overgedragen te worden van De Kompaan vzw naar Rataplan vzw.

Argumentatie

Omwille van de verhuis van De Kompaan vzw naar Rataplan vzw, dienen de middelen die eerst bestemd waren voor het gebouw van De Kompaan vzw, 100.000,00 euro overgedragen te worden naar Rataplan vzw, met het doel om de werking van De Kompaan vzw uit te bouwen in het gebouw van Rataplan vzw.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet over het lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS060201A00000

664800

De Kompaan vzw

100.000,00 EUR

- 100.000,00 EUR

0,00 EUR

Rataplan vzw  -infrastructuurwerken 


De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het college.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 100.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Rataplan vzw, Wijnegemstraat 27, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer 0458.597.588 voor infrastructuurwerken die maken dat de werking van De Kompaan vzw kan plaatsvinden in de gebouwen van Rataplan vzw.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
12.

2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00164 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Punt vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Punt vzw, Baggenstraat 37, 2140 Antwerpen, ondernemingsnummer 0726.873.953.

Punt vzw organiseert op 11 mei 2023 een studiedag voor hulp- en dienstverleners over seksueel geweld bij LGBTQIA+ personen. Punt vzw vraagt of de stad Antwerpen dit congres wil ondersteunen. 

Argumentatie

De stad Antwerpen wil een plek zijn waar elke bewoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen, ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Omwille van de bijdrage die Punt vzw levert aan deze doelstellingen, wordt een aanvraag tot ondersteuning ingediend. Er wordt een afsprakennota afgesloten met Punt Vzw voor de organisatie van een studiedag op 11 mei 2023 in Antwerpen. Deze studiedag wordt georganiseerd voor hulp- en dienstverleners en gaat over seksueel geweld bij LGBTQIA+ personen. Naast het sensibiliserende karakter van deze studiedag wordt actief gewerkt rond de vergroting van de kennis en handelingsbekwaamheid van hulp- en dienstverleners. 

De bedrijfsdirecteur zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze toekenning is een ika-light met volgende verschuiving uitgevoerd:

Budgetplaats 

Functiegebied 

Budgetpositie 

Oorspronkelijke bedrag 

Wijziging 

Nieuw bedrag 

Toewijzing aan uitvoerder project 

5403520000

2HMS070101A00000 

 6141

 45.661,40 EUR

 -1.250,00 EUR

44.411,40 EUR 


5403520000

2HMS070301A00000

6496800

23.548,01 EUR

+1.250,00 EUR

24.798,01 EUR

Punt Vzw 


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0701 - Non-discriminatie

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 1250,00 EUR nominatief toe te kennen aan Punt vzw, Baggenstraat 37, 2140 Antwerpen, ondernemingsnummer 0726.873.953. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2023_GR_00160 - Klimaat & Leefmilieu - Beleidskader realisatie warmtenetten. Bron- en netstrategie Zuiden - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
13.

2023_GR_00160 - Klimaat & Leefmilieu - Beleidskader realisatie warmtenetten. Bron- en netstrategie Zuiden - Goedkeuring

2023_GR_00160 - Klimaat & Leefmilieu - Beleidskader realisatie warmtenetten. Bron- en netstrategie Zuiden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 24 februari 2017 (jaarnummer 1852) keurde het college de resultaten en conclusies goed van het haalbaarheidsonderzoek "Warmtenet Stadhuis en omgeving". 

Op 29 mei 2017 (jaarnummer 307) besliste de gemeenteraad om beheersoverdracht aan IMEA te doen voor de activiteit warmte. 

Op 27 november 2017 (jaarnummer 708) werd een analoge beheersoverdracht aan IVEG gedaan. Het uitgangsprincipe is telkens dat beide maatschappijen binnen hun toenmalige gasdistributiegebied in Antwerpen ook de beoogde partijen vormen voor de uitbouw van de warmtedistributie. Sinds de fusie van IMEA en IVEG op 1 juli 2018 neemt Fluvius System Operator c.v.b.a. (Fluvius) de rol op van warmtenetbeheerder voor Stad Antwerpen. Op dit moment nam Fluvius ook de door IMEA en IVEG aangegane engagementen met betrekking tot de activiteit warmte over. 

Op 27 april 2020 (jaarnummer 2485) keurde het college de warmtezoneringskaart goed. Dit is een ruimtelijk analysemodel dat een kader wil bieden voor het lange termijn energiebeleid van de stad wat betreft de warmtevoorziening, met oog op klimaatneutraliteit in 2050. De analyse toont aan dat warmtenetten een belangrijke rol kunnen spelen in de verduurzaming van de warmtevraag voor grote delen van de stad. Ze laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen aan de aanwezige warmtevraag van de bebouwde omgeving.

Op 18 mei 2020 (jaarnummer 295) keurde de gemeenteraad het Plan van Aanpak warmtenetten goed. Dit plan legt vast welke rollen en prioritaire opdrachten nodig zijn om te komen tot investeringsbeslissingen in pilootzones voor warmtenetten, verdeelt deze over de deelnemende partijen en maakt concrete afspraken naar timing. 

Op 14 december 2020 (jaarnummer 775) keurde de gemeenteraad het geactualiseerde klimaatplan 2030 van de stad Antwerpen goed. Warmtenetten worden hierin genoemd als belangrijke netwerkinfrastructuur om de beoogde klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 (CO2-neutrale stad) te bereiken. 

Op 27 juni 2022 (jaarnummer 439) keurde de gemeenteraad het beleidskader realisatie warmtenetten goed met als titel "roadmap 2030 | stadsbreed warmtenet Antwerpen". De uitvoering van de 18 daarin opgenomen beleidsaanbevelingen werd opgedragen aan de bedrijfseenheid stadsontwikkeling, afdeling klimaat & leefmilieu (SW/K&L), de partners van het Plan van Aanpak en de betrokken stadsdiensten. 

Argumentatie
 • Opdracht

Bij de ontwikkeling van de 'Roadmap 2030 | stadsbreed warmtenet Antwerpen' werd ervoor gekozen om de ontwikkelingsstrategie van het warmtenet en de bronnen voor het zuidelijk deel van de stad Antwerpen nader te laten evalueren. De resulterende bron- en netstrategie voor het Zuiden kan dan vervolgens bij de Roadmap 2030 worden gevoegd van zodra de resultaten gekend zijn.

In de op 27 juni 2022 (jaarnummer 439) door de gemeenteraad goedgekeurde Roadmap 2030 werd de opdracht tot uitwerking van deze bron- en netstrategie beschreven in de eerste beleidsaanbeveling: "1. Naar aanleiding van de onzekerheid rond ISVAG O.V. (Intergemeentelijke samenwerking voor Slib- en Vuilverwijdering van de Antwerpse Gemeenten ): Evalueren van de bron- en netstrategie voor het Zuiden en de resultaten ofwel als annex ofwel in een update van de roadmap toevoegen (§II.2.3, §II.4.2). Trekker: Fluvius; Partners: Stad Antwerpen".

Fluvius heeft dit zoals opgedragen door de gemeenteraad inmiddels als trekker, en in samenspraak met SW/K&L, uitgevoerd. Het resultaat is het document met als titel "Roadmap Zuid" en is als bijlage toegevoegd aan dit besluit. Samen met de eerder goedgekeurde “Roadmap 2030” vormt ze het beleidskader voor de realisatie van een stedelijk warmtenet in uitvoering van het Klimaatplan 2030.

 • Strategische analyse

De door Fluvius voorgestelde strategie vertrekt vanuit een diepere verkenning van de bronnen die al werden geïdentificeerd in de Roadmap 2030 en onderzoekt hoe deze in de nabije omgeving maximaal kunnen worden ingezet voor de verduurzaming van de warmtevraag. Daarbij wordt voor de aansluitbaarheid van de gebouwen dezelfde grenswaarde gebruikt als deze van de Roadmap 2030. Een gebouw wordt daarbij aansluitbaar geacht wanneer het meer dan 40 MegaWattuur (MWh) per jaar aan warmte nodig heeft. Fluvius groepeert de bronnen en afnemers in warmteclusters. In terminologie en methodiek leunt dit aan bij de vraagclusters die in de Roadmap 2030 worden gedefinieerd en in figuur 11 van dat document zijn weergegeven. 

Fluvius definieert in de Roadmap Zuid volgende warmteclusters:

 • ISVAG: duurzame warmtelevering voor het bedrijventerrein Ter Beke blijft voorlopig mogelijk vanaf de bestaande energiecentrale. Wanneer ISVAG daar niet meer voor kan instaan kan een alternatief onderzocht worden;
 • Umicore: restwarmte uit het ontzwavelingsproces van Umicore kan de omgeving van Hoboken voorzien van duurzame warmte;
 • RWZI Kielsbroek: de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin op Kielsbroek kan instaan voor de duurzame warmtelevering in de pilootzones Kiel en Blue Gate;
 • Scheldelaan: deze cluster verbindt de pilootzones Eilandje, Kaaien en (de omgeving van) Nieuw Zuid met de restwarmtebronnen ter hoogte van de Scheldelaan. Deze komt overeen met de in de Roadmap 2030 gedefinieerde vraagcluster met restwarmte Scheldelaan als potentiële bron (figuur 11 Roadmap 2030). 

De warmtecluster Scheldelaan maakt geen onderdeel uit van de initiële opdracht, maar vormt één van de fundamenten voor het stadsbreed netwerk en is daarom meegenomen in de analyse. De balans tussen vraag en aanbod in deze cluster biedt immers antwoord op de vraag of levering vanuit de bronnen langsheen de Scheldelaan vóór 2030 zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van warmtenetten in het Zuiden. Uit de Roadmap Zuid blijkt dat er geen grote overschotten vanuit deze cluster kunnen ingezet worden. Dat betekent dus dat de gebieden in het Zuiden die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van warmtenetten gevoed zullen moeten worden met lokale bronnen of eventueel via andere modi zoals "varende warmte". 

Die vaststelling leidt tot de strategie waarbij Fluvius voorstelt om de bronnen RWZI Antwerpen Zuid en Umicore met hun bijbehorende warmteclusters maximaal te ontwikkelen. De benutting van de restwarmte die geproduceerd kan worden door de afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG beperkt zich voorlopig tot deze die geleverd kan worden via het warmtenet van Terbekehof, uitgebaat door ISVAG i.s.m de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM)-Antwerpen en Water-link. Verdere uitbreiding van de warmtelevering vanuit deze afvalverwerkingseenheid kan pas ontwikkeld worden wanneer ISVAG alsnog een (her)vergunning zou krijgen en grootschalige warmtelevering voor de lange termijn kan garanderen. De warmtecluster Scheldelaan kan zoals gepland ontwikkeld worden.

 • Klimaatwinsten

Voor de berekening van de verwachte klimaatwinsten gaat Fluvius uit van een volledige volloop van de warmteclusters. Dat betekent dat 85% van de aansluitbare gebouwen, residentieel en andere, zullen aansluiten. Dat geeft per warmtecluster volgende CO2 reducties bij volledige volloop:

 • Umicore: 7 kiloton CO2/jaar;
 • RWZI Kielsbroek: 12 kiloton CO2/jaar.

Concrete volloopscenario's werden in de strategie nog niet vastgelegd. Fluvius stelt onder meer in de hoofdstukken rond Scheldelaan en de financiële analyse voor om samen met de stad de haalbare volloopscenario’s vast te stellen. In het bijzonder voor het historisch centrum stelt Fluvius dat de aanleg van een warmtenet vanuit praktisch oogpunt uitdagend is en beveelt aan om daar in samenwerking met de stad verder onderzoek naar te voeren. Die aanbeveling kan opgenomen worden in uitvoering van beleidsaanbeveling 7 van de Roadmap 2030: Het opstellen van een ontwikkelplan voor de distributienetten in de verschillende warmtevraaggebieden in scope van de roadmap”. Bij dat onderzoek bieden de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek "Warmtenet Stadhuis en omgeving", dat het college goedkeurde op 24 februari 2017, een waardevol aanknopingspunt, vooral wat betreft de ruimtelijke randvoorwaarden die daarin werden onderzocht.

 • Nieuw Zuid

Voor het deels gerealiseerde net van Nieuw Zuid onderzoekt Fluvius enkele mogelijkheden om tot een meer duurzame oplossing te komen dan de huidige situatie. Vandaag wordt de warmte voor dit net geproduceerd met behulp van aardgas in de lokale warmtecentrale. Dat hypothekeert de verdere ontwikkeling van het net en heeft ook gevolgen voor de EPB-rapportage van een aantal gerealiseerde wooneenheden. 

Fluvius stelt in haar analyse voor om in elk geval geen verdere ontwikkeling van het net te voorzien op basis van de huidige warmteproductie met aardgas. Op de lange termijn zou de wijk Nieuw Zuid gevoed kunnen worden met duurzame restwarmte vanuit de warmtecluster Scheldelaan. Op die manier ontstaat er een permanente en duurzame eindsituatie. Dat zal echter de nodige ontwikkeltijd vragen, mogelijk tot na 2030. Een snellere oplossing voor het gerealiseerde net van Nieuw Zuid kan bestaan uit de ontwikkeling van aquathermie of een tijdelijke oplossing door de aanvoer van warmte per schip. Beide oplossingen worden technisch en financieel verder onderzocht. 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in de buurt van Nieuw Zuid, die als bron werd opgenomen in de warmtecluster RWZI Kielsbroek komt niet in aanmerking wegens de noodzakelijke maar kostelijke verbinding tussen de netten Van Blue Gate en Nieuw Zuid. Bovendien kan de warmte van deze bron volledig benut worden in de wijk Kiel en omgeving met hogere klimaatwinst.

 • Financiële analyse

Fluvius becijferde dat de warmteclusters in het Zuiden kunnen ontwikkeld worden op basis van een steunpercentage van 30% en een totale interne opbrengstvoet (internal rate of return of IRR) van 5% op 30 jaar. Dit kadert evenwel in de totale businesscase waarin ook de andere projecten binnen de Roadmap 2030 bijdragen. We kunnen dus stellen dat de Roadmap 2030 én de gepresenteerde Roadmap Zuid financierbaar is mits in acht name van enkele realistische randvoorwaarden. 

 • Conslusie

De voorgestelde bron- en netstrategie voor het Zuiden is, vertrekkende vanuit de beschikbare bronnen, de best mogelijke vanuit technisch en financieel oogpunt. Ze omvat de ontwikkeling van twee warmteclusters op basis van riothermie en van restwarmte van Umicore nv. In deze clusters lijkt een goede match tussen vraag en aanbod aanwezig. Indien er rond de clusters Umicore en/of RWZI Kielsbroek extra bronnen zouden kunnen worden ingekoppeld, dan kan opnieuw onderzocht worden of de netten rond de clusters van Umicore en RWZI Kielsbroek doorontwikkeld zouden kunnen worden bv. langsheen de trajecten van de ringbackbone, backbone F of  voorlopig niet benutte delen van backbone E zodat zones in Wilrijk en Berchem van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Voor het net van Nieuw Zuid worden varende warmte en aquathermie verder onderzocht als oplossingen op de korte termijn. Op lange termijn kan dit net worden aangesloten op de warmtecluster Scheldelaan. 

Wel blijft er onzekerheid over de tijdige realisatie, tegen 2030, van de gedefinieerde warmteclusters, in het bijzonder deze in het historisch centrum. Volgende stappen zijn daarom wenselijk:

 • Verder onderzoek naar de netontwikkeling in het historisch centrum in het kader van beleidsaanbeveling 7 van de Roadmap 2030. Trekker: Fluvius. Partner: Stad Antwerpen;
 • Verder onderzoek naar het potentieel van aquathermie en varende warmte voor het net van Nieuw Zuid (korte termijn) en van varende warmte voor de doorontwikkeling van de clusters Umicore en/of RWZI Kielsbroek naar Wilrijk en Berchem (langere termijn). Trekker: Fluvius. Partner: Stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie
2LMS020101PA5060 - Klimaatplan2030

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de ‘Bron- en netstrategie Zuiden' goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
14.

2023_GR_00168 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
14.

2023_GR_00168 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp - Kennisneming

2023_GR_00168 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 19 december 2014 (jaarnummer 13003) keurde het college het evaluatierapport over het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA) goed. De gemeenteraad nam er kennis van op 26 januari 2015 (jaarnummer 37).

Op 22 februari 2016 (jaarnummer 109) keurde de gemeenteraad de doorstartnota van het s-RSA, met als titel “We geven de stad van morgen Ruimte” goed. De doorstartnota vormde de eerste fase van het totale vernieuwingsproces van het s-RSA zoals opgenomen in het evaluatierapport. De onderzoeksfase vormde de tweede fase en liep van 2016 tot en met 2018. De resultaten uit deze onderzoeksfase werden gebundeld in een inspiratienota. De derde en laatste fase bevat de effectieve opmaak van het nieuwe Strategische Ruimteplan Antwerpen (SRA).

Op 4 mei 2018 (jaarnummer 4144) keurde het college de Inspiratienota "Ruimte geven aan de stad van morgen" goed.

Op 5 juni 2020 (jaarnummer 4855)  keurde het college de selectieleidraad GAC_2020_01116 voor de opmaak van het SRA goed en keurde eveneens goed dat hiervoor een mededingingsprocedure met onderhandeling werd uitgeschreven met Europese bekendmaking.

Op 23 oktober 2020 (jaarnummer 8843) keurde het college de selectie van kandidaten en het bestek GAC_2020_01116 voor het opmaken van het SRA goed. 

Op 26 maart 2021 (jaarnummer 2493) keurde het college de gunning voor het Strategisch Ruimteplan, op basis van bestek GAC_2020_01116, aan TV BUUR cvba – Rebelgroup Advisory Belgium nv – Sweco Belgium nv, goed.

Op 20 december 2021 (jaarnummer 730) keurde de gemeenteraad de formele start van het planproces voor het SRA goed. 

Op 14 januari 2022 (jaarnummer 322) keurde het college de conceptnota voor het SRA en de kennisgevingsnota van het plan-MER voor het SRA goed.

Op 10 maart 2022 (jaarnummer 1175) keurde het college het voorontwerp voor het SRA goed.

Argumentatie

Begin 2022 werden de conceptnota en de kennisgevingsnota van het plan-MER voor het SRA goedgekeurd. De conceptnota bevat de krijtlijnen van het toekomstig ruimtelijk beleid dat Antwerpen wil vastleggen in het SRA. 

De drie stedelijke lagen Levendige Woonstad, Veerkrachtig Landschap en Slimme Netwerkstad uit de Inspiratienota "Ruimte geven aan de stad van morgen" werden in de conceptnota verder uitgewerkt. De centrale ambitie van de conceptnota is om de meest leefbare stad te zijn met een hoge levenskwaliteit. 

De conceptnota bevat de strategische visie met een tijdshorizon tot 2040. Ook werd een blik op twee beleidskaders gegeven: een onderzoek naar het ruimtelijk instrumentarium ter uitvoering van het SRA  en een onderzoek over de stedelijke ruimte rond het Albertkanaal. 

Gedurende 2022 werd de conceptnota verder uitgewerkt in een voorontwerp SRA. 

Inhoud van het voorontwerp SRA
De grote inhoudelijke lijnen die in de conceptnota werden uitgezet, bleven behouden in het voorontwerp, maar werden aangevuld en aangepast op basis van de adviesronde begin 2022 en bijkomend onderzoek ter onderbouwing van het SRA.

De strategische visie in het voorontwerp SRA is een verdere uitwerking van de strategische visie in de conceptnota SRA en vertrekt vanuit de ambitie van Antwerpen als meest leefbare stad van Vlaanderen met een hoge levenskwaliteit voor haar bewoners en bezoekers. De thematische en gebiedsgerichte benadering is behouden in de drie stedelijke lagen Levendige Woonstad, Veerkrachtig Landschap en Slimme Netwerkstad en de zeven deelgebieden: Schelde, Over de Ring, Intra Muros, Linkeroever, de 20ste-eeuwse gordel, de Noordelijke districten en de Kanaalzone.

In de uitwerking van het voorontwerp is gekozen om één beleidskader uit te werken, het beleidskader "Ruimte geven aan de Stad van Morgen".
In dat beleidskader worden de zes krachtlijnen van de strategische visie uitgewerkt.

Het betreft de krachtlijnen:

 • De Antwerpse bouwshift: transformatie als hefboom voor vernieuwing;
 • Sterke wijken met een hoge leefbaarheid;
 • Van stadsbrede tot lokale groenblauwe en duurzame versterking;
 • Ringstad met Ringparken als complementen op de werf van de eeuw;
 • Gerichte verdichting rond multimodale knopen;
 • Verweven waar het kan, scheiden waar nodig.

Door het SRA op te bouwen rond de strategische visie en dat beleidskader is er een duidelijk verband tussen de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de lange termijn en de operationalisering van die visie op de middellange termijn.

De keuze om slechts een beleidskader uit te werken komt voort uit voortschrijdend inzicht in de inhoudelijke en procedurele mogelijkheden van een ruimtelijk beleidsplan en de adviesronde over de conceptnota.

Het voorontwerp SRA wordt aan een adviesronde onderworpen. In het najaar van 2023 wordt het ontwerp SRA voorlopig vastgesteld en wordt het plan aan een openbaar onderzoek onderworpen.  Begin 2024 wordt het SRA definitief opgeleverd.

Juridische grond

Artikels 2.1.11, 2.1.12 en 2.1.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte vastleggen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 2.1.11. §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening die stelt dat de gemeenteraad besluit tot de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte en dat het college van burgemeester en schepenen de nodige maatregelen neemt voor de opmaak en de vaststelling ervan.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS03 - Ruimtelijke ordening
2WNS0302 - Plannen
2WNS030201 - Strategisch ruimteplan Antwerpen

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het voorontwerp van het Strategisch Ruimteplan Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
15.

2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
15.

2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00141 - Ondersteuning. Jeugd - Vrijetijdsaanbod op maat. Toegankelijk vrijetijdsaanbod. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepaste meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor onderstaande organisaties in het kader van deze oproepen.

Op 3 mei 2019 keurde het Vlaams parlement het 'Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten' goed. Het opzet van het decreet is een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Het decreet legt de regie voor dit geïntegreerde aanbod in handen van het lokaal bestuur, waarvan verwacht wordt dat het met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uitstippelt.

Het decreet trad in werking op 1 januari 2021. Vanaf 2026 kent de Vlaamse overheid de subsidies voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) rechtstreeks toe aan het lokaal bestuur, waarbij het lokaal bestuur verantwoordelijk wordt voor de besteding van de beschikbare financiële, personele en infrastructurele middelen. Het decreet legt een aantal voorwaarden op voor de besteding van deze subsidies en vraagt bijzondere aandacht voor kleuteropvang, kwetsbare gezinnen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en het multifunctioneel gebruik van infrastructuur.
Op 4 oktober 2021 kende het Agentschap Opgroeien een jaarlijkse subsidie van 1.635.277,81 EUR toe aan de stad Antwerpen voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Op 30 juli 2021 (jaarnummer 6220) besliste het college om als stad de lokale regierol op te nemen over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren binnen het kader van de uitrol van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten. Het college keurde de acht doelstellingen in functie van de regie over de vrijetijdsactiviteiten van kinderen en jongeren goed en de aanvraag van de subsidie voor de overgangstermijn bij het Agentschap Opgroeien. De stad Antwerpen zal de overgangsfase en de bijhorende subsidie gebruiken om via pilootprojecten een vrijetijdsbeleid op maat van alle kinderen en jongeren uit te werken, voor en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties.

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1132) keurde het college de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten' goed. Op 13 mei 2022 (jaarnummer 3865) keurde het college het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod' goed. De volgende organisaties beantwoordden aan de voorwaarden en werden geselecteerd: Ankerwijs vzw, De Speelvogels vzw, das Kunst vzw, Gekkoo vzw, Rekker vzw en Karel de Grote Hogeschool vzw.

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 04681) keurde het college een herhaling van deze oproep goed. Op 25 november 2022 (jaarnummer 09358) keurde het college het resultaat van deze tweede oproep goed. De volgende organisaties beantwoordden aan de voorwaarden en werden geselecteerd: Heyo vzw, Koraal vzw en Stormkop vzw.

Op 15 april 2022 (jaarnummer 3012) keurde het college de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar' goed. 

Op 24 juni 2022 (jaarnummer 5217) keurde het college het resultaat van de oproep 'Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar' goed. De volgende organisatie beantwoordde aan de voorwaarden en werd geselecteerd: Trx vzw.

Argumentatie

Ankerwijs vzw (De Woonboot) start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 5.500,00 EUR voorzien. Met Ankerwijs vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

das Kunst vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 6.000,00 EUR voorzien. Met das Kunst vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Gekkoo vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 25.000,00 EUR voorzien. Met Gekkoo vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Heyo vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 9.000,00 EUR voorzien. Met Heyo vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Karel de Grote Hogeschool vzw (Kamp Zuid) start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 3.000,00 EUR voorzien. Met Karel de Grote Hogeschool vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Koraal vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 40.000,00 EUR voorzien. Met Koraal vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Rekker vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 800,00 EUR voorzien. Met Rekker vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Speelvogels vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 5.000,00 EUR voorzien. Met Speelvogels vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Stormkop vzw start in de kerstvakantie 2022-2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 2.000,00 EUR voorzien. Met Stormkop vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Trx vzw start in 2023 met de invoering van het kansentarief. Hiervoor wordt in 2023 een ondersteuning van 15.000,00 EUR voorzien. Met Trx vzw wordt een afsprakennota tot en met 31 december 2023 afgesloten. Het pilootproject wordt na één jaar geëvalueerd.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de  ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning van deze organisaties is voorzien op onderstaand boekingsadres. Deze ondersteuning is afkomstig van nog te bepalen ondersteuningskrediet.

Budgetplaats

5112500000 

Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
Subsidie

SBT11259

FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode

2300


De ondersteuning voor Trix vzw is voorzien op onderstaand boekingsadres. Deze ondersteuning is afkomstig van nog te bepalen ondersteuningskrediet.

Budgetplaats5112500000
Budgetpositie6496800
Functiegebied2BRS040202A00000
SubsidieSUB_NR
FondsINTERN
Begrotingsprogramma2SA070750
Budgetperiode 2300

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0402 - Divers vrijetijdsaanbod
2BRS040202 - Vrijetijdsaanbod op maat
2BRS040202PA6309 - DecreetBOA

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 5.500,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Ankerwijs vzw, Jan Moorkensstraat 54, 2600 Berchem, BE 0537.633.683 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 6.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan das Kunst vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, BE 0469.492.668 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 25.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen, BE 0406.695.957 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 9.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Heyo vzw, Zwaantjesstraat 33, 9090 Melle, BE 0877.974.714 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 3.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Karel de Grote Hogeschool vzw, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, BE 0458.402.105 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 40.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Koraal vzw, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen, BE 0408.499.464 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 800,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Rekker vzw, Callensstraat 26, 2600 Antwerpen, BE 0719.662.695 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 5.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan De Speelvogels vzw, Antverpiastraat 12, 2160 Wommelgem, BE 0589.953.802 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 2.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Stormkop vzw, Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen, BE 0725.853.770 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 10

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 15.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te wijzen aan Trx vzw, Noordersingel 28, 2140 Borgerhout, BE 0863.995.034 voor het toekennen van een kansentarief in het kader van het pilootproject toegankelijk vrijetijdsaanbod.

Artikel 11

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
16.

2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
16.

2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

2023_GR_00155 - Ondersteuning. Kinderopvang - Felies vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 en 2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het stadsbestuur van Antwerpen streeft deze legislatuur naar voldoende, toegankelijke en kwalitatieve kinderopvang (bestuursakkoord 2019 – 2024, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2019, jaarnummer 42). Er is een tekort aan kinderopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

De stad Antwerpen ondersteunt de kinderopvangsector. Eén van de maatregelen om de kinderopvangsector te stimuleren is stadspanden in concessie te geven aan private ondernemers in functie van een private kinderopvang. Eén van de stadspanden die ter beschikking werden gesteld in kader van private kinderopvang is het pand gelegen in de Drossaardstraat 19, 2140 Borgerhout. In het pand zijn renovatiewerken nodig om kwalitatieve kinderopvang te realiseren.

Op 20 januari 2023 (jaarnummer 303) keurde het college de gunning voor de uitbating van kinderopvang in het pand gelegen in de Drossaardstraat 19, 2140 Borgerhout, op basis van bestek GAC_2022_02330, aan Felies vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer 0420.427.890 goed. Aan de gunning is een investeringsondersteuning gekoppeld.

Argumentatie

Dit besluit regelt de nominatieve toekenning van de investeringsondersteuning voor een bedrag van 872.620,28 euro. Dit bedrag is een investering in het eigen stedelijk vastgoed én zorgt voor een modern, kwalitatief en duurzaam kinderdagverblijf.

Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 is van toepassing.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid  23° van het Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Er is reeds voldoende budget voorzien in het meerjarenplan zoals laatst goedgekeurd op 28 november 2022 (jaarnummer 00665).

Er is voldoende budget voorzien op boekingsadres 5112600000/ 664800/ 2HMS020101A00000/ 2SA040945 van de budgetten 2023 en 2024.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0201 - Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de toekenning van de nominatieve investeringsondersteuning van 872.620,28 euro (654.465,21 euro in 2023 en 218.155,07 euro in 2024) aan Felies vzw (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, met ondernemingsnummer 0420.427.890) goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
17.

2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
17.

2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00156 - Ondersteuning. Onderwijs - AG SO. De Kameleon. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed, inclusief de lijst met nominatief toegekende ondersteuningen per beleidsdoelstelling.

Het college keurde op 17 februari 2023 (jaarnummer 900) de afsprakennota met AGSO - De Kameleon voor het pilootproject Individueel Aangepast Curriculum goed.

Argumentatie

De stad Antwerpen gaat een nieuw engagement aan met Stedelijke Basisschool De Kameleon, behorend tot de scholengroep Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AGSO) (ondernemingsnummer: 0824.037.071) omdat Vrije Basisschool De Reuzenpoort, behorend tot de scholengroep vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (CKSA) (ondernemingsnummer: 0406.726.146) uit het project is gestapt op 20 oktober 2022. De netoverschrijdende stuurgroep heeft op de vergadering van 21 oktober 2022 besloten om de bestaande projectmiddelen te gebruiken voor een extra pilootschool.

Het college heeft de aanwendingsvoorwaarden vastgelegd op 17 februari 2023 (jaarnummer 900) voor de ondersteuning in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd deze ondersteuning nog niet voorzien. De gemeenteraad moet de opname ervan in de nominatieve lijst goedkeuren.

Ontvanger
Bedrag
Waarvoor
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - De Kameleon49.500,00 EURproject Individueel Aangepast Curriculum
Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor deze ondersteuning zijn voorzien op volgend boekingsadres: 2LWS020101A00000/5117000000/6496430/SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020101 - Succesvolle leerloopbaan

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van 49.500,00 EUR aan Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Frankrijklei 71-73, 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer: 0824.037.071) (NOA De Leerexpert - Stedelijke Kleuterschool De Kameleon, Constant Permekestraat 2, 2020 Antwerpen) voor pilootproject Individueel Aangepast Curriculum voor het jaar 2023, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
18.

2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
18.

2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

2023_GR_00157 - Ondersteuning. Onderwijs - Reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad organiseert sinds 2011 het Kleutermenu/Buitengewoonmenu. Het Kleutermenu/Buitengewoonmenu is een netoverschrijdend aanbod voor de derde kleuterklassen (of gelijkaardige klassen buitengewoon onderwijs) op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Het doel van het Kleutermenu/Buitengewoonmenu is de leerlingen de kans geven om te proeven van het rijke aanbod in de stad. Sinds schooljaar 2022-2023 leggen we de focus op taal- en motorische ontwikkeling. Hiervoor werden de sportactiviteiten omgevormd tot sportreeksen.

Het samenstellen van het aanbod van activiteiten verloopt via een open oproep, met als doel een zo groot mogelijke pool met kwaliteitsvol aanbod aan te leggen waaruit scholen kunnen kiezen.

De school betaalt rechtstreeks aan de organisator waarna de stad een percentage van dit bedrag terugbetaalt aan de school in de vorm van een ondersteuning. Het reglement voorziet een verschillend percentage/bedrag naargelang welk menu gekozen wordt (Kleutermenu of Buitengewoonmenu).

De gemeenteraad keurde op 27 juni 2022 (jaarnummer 414) de nieuwe versie van het ondersteuningsreglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu goed. 

Argumentatie

De scholen/klassen die intekenden op het Kleutermenu/Buitengewoonmenu moesten steeds zowel aan een cultuuractiviteit deelnemen als aan een sportreeks. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 laten we deze verplichte combinatie los en kan een klas kiezen of ze alleen een cultuuractiviteit volgt of alleen een sportreeks of een combinatie van sport en cultuur. De activiteiten blijven wel beperkt tot maximum twee cultuuractiviteiten en maximum twee sportreeksen per klas.

Het loslaten van de verplichte combinatie zorgt ervoor dat een school meer op maat van de klas een aanbod uit de activiteitenpool kan kiezen. 

Daarnaast zijn in het reglement enkele procedures meer verduidelijkt.

De wijziging werd ter advies voorgelegd aan de Onderwijsraad van Antwerpen op 1 maart 2023. De onderwijsraad gaf een positief advies.

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41 tweede lid 23° van het Decreet over het Lokaal bestuur Bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van subsidiereglementen.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor het reglement Kleutermenu/Buitengewoonmenu zijn voorzien op volgend boekingsadres: 5117000000 / 2LWS020103A00000 / 6496800 / SUB_NR.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020103 - Brede leeromgeving

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad heft het reglement 'Kleutermenu' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 juni 2022 (jaarnummer 414) op  met ingang van 15 april 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het ondersteuningsreglement 'Kleutermenu/Buitengewoonmenu'  goed met ingang van 15 april 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
19.

2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
19.

2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_GR_00158 - Ondersteuning. Sport - Proefproject voor hervorming reglement sporttechnische vooruitgang. Vzw Willibies. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 12 februari 2021 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 129) het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang goed. Dit reglement is ingegaan op 2 maart 2021.

De stad Antwerpen heeft de intentie om dit reglement te hervormen.

 • De huidige verdeling van het budget voor sporttechnische vooruitgang op basis van aangeleverde trainersdiploma’s en bijscholingsattesten per club garandeert geen versterking van het trainerslandschap in Antwerpse sportclubs.
 • Daarnaast blijkt uit verschillende signalen (service design traject, project 2020, gesprekken met clubs, vragen van clubs rond verenigingsmanagers, …) dat veel sportclubs behoefte hebben aan professionele omkadering in functie van het vinden en binden van trainers en het omgaan met grootstedelijke problematieken.

In die optiek bekijkt de stad Antwerpen de mogelijkheid om een nieuw systeem in te voeren dat bestaat uit een aantal nieuwe ondersteuningsvormen. Focus in die hervorming ligt voornamelijk op de rol van een trainerscoördinator die clubs kan bijstaan in de begeleiding van trainers. Alvorens het nieuwe reglement in te voeren, wil de stad Antwerpen een aantal proefprojecten opstarten waarbij een zestal clubs met zo'n trainerscoördinator aan de slag kunnen.

Een eerste proefproject wordt opgestart bij basketbalclub vzw Willibies dat in Antwerpen-Luchtbal een project rond damesbasketbal heeft lopen. Om daar een trainerscoördinator aan te stellen die 10 uur per week actief zal zijn, is een bedrag van 18.000,00 EUR nodig. De stad Antwerpen voorziet een ondersteuning van 14.400,00 EUR. Basketbalclub vzw Willibies voorziet zelf 3.600,00 EUR.

In de loop van 2023 zullen ook de andere proefprojecten worden opgestart. De gesprekken met potentiële clubs hiervoor lopen op dit moment.

Argumentatie

Om het huidige reglement sporttechnische vooruitgang op een goede manier te kunnen hervormen, zijn een aantal proefprojecten nodig. Op basis van die projecten kan de stad Antwerpen een evaluatie maken en het definitieve ontwerp van een hernieuwd reglement opmaken.

Voor een eerste proefproject wil de stad Antwerpen een ondersteuning van 14.400,00 EUR voorzien voor basketbalclub vzw Willibies, Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen. Deze ondersteuning moet nog nominatief toegekend worden.

Het college zal in een afsprakennota de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De nominatieve toekenning van de ondersteuning voor een bedrag van 14.400,00 EUR zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 27 maart 2023.

Door middel van een IKA-light van budgetadres 2BRS050101A00000 / 5113500000 / 6100 / 2300 / SUB_NR / Intern naar 2BRS050102A00000 / 5115400000 / 6496800 / 2300 / SUB_NR / Intern  worden hiervoor voldoende middelen beschikbaar gesteld.


Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0503 - Ondersteuning sportverenigingen
2BRS050301 - Ondersteuning sportverenigingen

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning van een ondersteuning van 14.400,00 EUR in 2023 goed aan vzw Willibies, Kerkstraat 66-68, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0821.519.031 in het kader van een proefproject voor de hervorming van het reglement subsidies sporttechnische vooruitgang.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
21.

2023_GR_00174 - Groepsarchitectuur. Beschut Wonen Antwerpen - Uitkanteling stadspersoneel. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Goedgekeurd
21.

2023_GR_00174 - Groepsarchitectuur. Beschut Wonen Antwerpen - Uitkanteling stadspersoneel. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

2023_GR_00174 - Groepsarchitectuur. Beschut Wonen Antwerpen - Uitkanteling stadspersoneel. Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring
22.

2023_GR_00151 - Omgevingsvergunning - Aanwijzen gemeentelijk omgevingsambtenaar - Goedkeuring

Goedgekeurd
22.

2023_GR_00151 - Omgevingsvergunning - Aanwijzen gemeentelijk omgevingsambtenaar - Goedkeuring

2023_GR_00151 - Omgevingsvergunning - Aanwijzen gemeentelijk omgevingsambtenaar - Goedkeuring
23.

2023_GR_00143 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 168/20 - Goedkeuring

Goedgekeurd
23.

2023_GR_00143 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 168/20 - Goedkeuring

2023_GR_00143 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 168/20 - Goedkeuring
24.

2023_GR_00144 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 075/20 - Goedkeuring

Goedgekeurd
24.

2023_GR_00144 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 075/20 - Goedkeuring

2023_GR_00144 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 075/20 - Goedkeuring
25.

2023_GR_00145 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 342/19 - Goedkeuring

Goedgekeurd
25.

2023_GR_00145 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 342/19 - Goedkeuring

2023_GR_00145 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 342/19 - Goedkeuring
26.

2023_GR_00146 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 307/18 - Goedkeuring

Goedgekeurd
26.

2023_GR_00146 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 307/18 - Goedkeuring

2023_GR_00146 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 307/18 - Goedkeuring
27.

2023_GR_00147 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 032/20 - Goedkeuring

Goedgekeurd
27.

2023_GR_00147 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 032/20 - Goedkeuring

2023_GR_00147 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 032/20 - Goedkeuring
28.

2023_GR_00148 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 006/22 - Goedkeuring

Goedgekeurd
28.

2023_GR_00148 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 006/22 - Goedkeuring

2023_GR_00148 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 006/22 - Goedkeuring
29.

2023_GR_00149 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 007/22 - Goedkeuring

Goedgekeurd
29.

2023_GR_00149 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 007/22 - Goedkeuring

2023_GR_00149 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning rente. Dossiernummer 007/22 - Goedkeuring
30.

2023_GR_00150 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning verhoging rente. Dossiernummer 015/21 - Goedkeuring

Goedgekeurd
30.

2023_GR_00150 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning verhoging rente. Dossiernummer 015/21 - Goedkeuring

2023_GR_00150 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongeval toekenning verhoging rente. Dossiernummer 015/21 - Goedkeuring
48.

2023_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Kevin Vereecken: Queer iftar slachtoffer van homofobe bedreigingen

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
48.

2023_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Kevin Vereecken: Queer iftar slachtoffer van homofobe bedreigingen

2023_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Kevin Vereecken: Queer iftar slachtoffer van homofobe bedreigingen
Indiener(s)
Kevin Vereecken
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
wo 22/03/2023 - 07:09
Toelichting

Geachte Burgemeester,

Op dinsdag 21 maart (uitgerekend de dag tegen discriminatie)  verscheen kort na de middag een bericht op de website van De Roma. De queer iftar die zij op 31 maart wilden organiseren werd geannuleerd. Over de reden waarom ze die iftar wilden organiseren kan geen twijfel bestaan, over de eerbaarheid van die doelstelling nog minder: De Roma erkent dat LGBTQI+ geaardheden en identiteiten moeilijk liggen bij een deel van de moslimgemeenschap en beoogde met dit initiatief een brug te slaan.

Ik ken verschillende mensen met een moslim achtergrond die homo of bi zijn en hun ervaringen bevestigen die moeilijkheid. LGBTQI+ jongeren hebben 5 keer meer kans op suicidegedachten dan hetero jongeren, maar bij moslim jongeren ligt die factor nog een stuk hoger. Deze problematiek is goed bekend.

Dat een instelling als De Roma, die zichzelf met heel wat middelen van de stad op het voorplan zet als een vlaggenschip van progressiviteit, deze problematiek erkent en wil aanpakken door bruggen te slaan is dus zeer eerbaar. Het is dan ook des te schokkend dat dezelfde progressieve instelling de iftar maaltijd cancelt, met als reden dat ze de veiligheid van de deelnemers niet kunnen garanderen. Dit is een nederlaag voor het samen leven van verschillende groepen en gemeenschappen in onze stad. Een nederlaag voor de grote verbinding.

De meeste religies worstelen met hoe LGBTQI+ mensen in hun wereldbeeld ingepast moeten worden. De ene religie is daar al verder in gevorderd dan de andere. Het staat iedereen vrij om zijn of haar gedachte te hebben over geaardheden en sexuele identiteiten. Maar wanneer de ene Antwerpenaar aan de andere gaat opleggen hoe hij of zij (niet) mag leven, en wanneer die Antwerpenaar dat wil opleggen met dreigementen of geweld moeten we aan de alarmbel trekken.

Binnen de moslimwereld zijn er gematigde stemmen die op een volwassen, verlichte, wijze over dit issue willen nadenken. De meeste moslims in onze stad hebben het misschien wel moeilijk met anders geaarden maar hebben niet de bedoeling om hen fysiek te lijf te gaan. Je zou zelfs de vraag kunnen stellen of de dreiging wel uitgaat van échte moslims. De moslims in deze raad bijvoorbeeld, van welke partij dan ook, hebben mij nog nooit de indruk gegeven dat ze mij naar het leven zouden staan.
Het zou misschien kunnen dat de dreiging uitgaat van een paar ranzige figuren die in een religie een excuus zoeken om keet te schoppen. Net zoals andere ranzige figuren in onze stad dit wellicht zullen aangrijpen om alle moslims over dezelfde kam te scheren.

Burgemeester, wat is de mening van uw college over deze problematiek. Valt de dreiging terug te brengen op enkelingen en zo ja, zijn die enkelingen te omschrijven? Wanneer werd de dreiging ten aanzien van dit evenement door de veiligheidsdiensten opgemerkt? Werden de Roma en Merhaba door de politie verwittig en wat was het advies van de politie? Hoe kan het dat een evenement als de Antwerp Pride veilig kan doorgaan en dat deze eerder bescheiden iftar toch afgelast moest worden? 

Initiatiefrecht

Volgende mondelinge vragen worden tezamen besproken.

 • 2023_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Kevin Vereecken: Queer iftar slachtoffer van homofobe bedreigingen
 • 2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar
 • 2023_MV_00024 - Mondelinge vraag van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen: Afgelaste Queer Iftar in De Roma

Raadsleden Vereecken, Van Rooy en Annouri stellen hun mondelinge vragen.  
De burgemeester geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Vereecken, Van Rooy en Annouri houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.

49.

2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
49.

2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar

2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar
Indiener(s)
Sam Van Rooy
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
wo 22/03/2023 - 07:56
Toelichting

Aanvankelijk stond komende vrijdag 31 maart in de zaal De Roma een zogenaamde 'Queer Iftar' gepland, dat is een iftar voor LGBTQ+-moslims. Afgelopen dinsdag 21 maart communiceerden De Roma en medeorganisator Merhaba echter dat dit evenement afgelast wordt. Men laat weten dat er, ik citeer: “onrustwekkende signalen binnenkwamen, die ons doen beslissen om het evenement uit veiligheidsoverwegingen te cancelen. Uit tal van signalen leiden we af dat we de ‘safer space’ niet kunnen garanderen. Ook al vinden we het thema en de behoeften van de betrokken deelnemers bijzonder belangrijk, hun en onze veiligheid zijn prioritair.” 

Uit de krant vernamen we dat “de organisatie van het evenement in bepaalde moslimkringen kwaad bloed zette. Er liepen de voorbije weken dan ook - vooral op sociale media - heel wat kwade en onvriendelijke reacties over de ‘Queer Iftar’ binnen. De organisatie besliste daarop - op eigen houtje, niet op aangeven van de politie - om het evenement uit veiligheidsoverwegingen af te blazen.”

Deze afgelasting, die allicht het rechtstreekse gevolg is van intimiderend moslimfundamentalisme of zelfs jihadterreurdreiging, is bijzonder onrustwekkend te noemen. Het doet denken aan de vele geïslamiseerde landen in Afrika en het Midden-Oosten, waar dit soort evenementen per definitie niet openlijk kan plaatsvinden en LGBTQ+-moslims gecriminaliseerd en bedreigd worden of zelfs de doodstraf riskeren. De kiemen daarvan zien we dus vandaag ook bij ons, wat symptomatisch is voor de islamisering van onze samenleving.

Naar aanleiding van deze bijzonder onrustwekkende afgelasting, die compleet haaks staat op onze cultuur en onze vrije samenleving, graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Zijn het stadsbestuur, de politie en/of het OCAD ondertussen op de hoogte gesteld van de “onrustwekkende signalen” die de organisatoren hebben ontvangen, van de “kwade en onvriendelijke reacties” en/of van concrete moslimfundamentalistische bedreigingen? Wat is precies de inhoud ervan, zijn er daders in beeld? In welke moslimkringen zette dit evenement precies kwaad bloed? Zijn deze groepen in beeld, zijn ze gelinkt aan bepaalde moskeeën of Koranscholen?

2. Is er ondertussen (nog) contact geweest tussen de organisatoren (De Roma, Merhaba) en het stadsbestuur of de politie? Zo ja, wat werd er precies besproken?

3. Heeft het stadsbestuur en/of de politie contact opgenomen met de organisatoren om hen voor te stellen het evenement toch te laten plaatsvinden mits de nodige veiligheidsmaatregelen dan wel politionele bijstand? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de reactie van de organisatoren?

4. Is er contact geweest met minister van Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering Bart Somers, die aankondigde dat hij actie zou ondernemen om het evenement alsnog te laten plaatsvinden?

Initiatiefrecht

Volgende mondelinge vragen worden tezamen besproken.

 • 2023_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Kevin Vereecken: Queer iftar slachtoffer van homofobe bedreigingen
 • 2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar
 • 2023_MV_00024 - Mondelinge vraag van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen: Afgelaste Queer Iftar in De Roma

Raadsleden Vereecken, Van Rooy en Annouri stellen hun mondelinge vragen.  
De burgemeester geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Vereecken, Van Rooy en Annouri houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.

51.

2023_MV_00024 - Mondelinge vraag van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen: Afgelaste Queer Iftar in De Roma

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
51.

2023_MV_00024 - Mondelinge vraag van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen: Afgelaste Queer Iftar in De Roma

2023_MV_00024 - Mondelinge vraag van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen: Afgelaste Queer Iftar in De Roma
Indiener(s)
Ilse van Dienderen, Imade Annouri
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
vr 24/03/2023 - 17:42
Toelichting

Beste burgemeester,

 

De Queer Iftar die Merhaba in Amor (het restaurant van de Roma) wou organiseren, gaat helaas niet door omdat ze uit tal van signalen hadden afgeleid dat ze de ‘safer space’ en dus de veiligheid van de deelnemers niet konden garanderen.

 

Dat is bijzonder jammer. Niemand zou zich moeten verstoppen omwille van wie ze zijn, en al zeker niet in onze stad.

 

Ik heb volgende vragen voor u :

 

 • Wanneer vernam u dat het initiatief niet doorging omwille van de dreiging?
 • Welke stappen heeft de stad/het stadsbestuur gezet naar de organisatoren? Zijn er gesprekken geweest? Tussen wie?
 • Welke conclusies zijn daar uit getrokken?
 • Welke structurele ondersteuning krijgt Merhaba van de stad?

 

Alvast bedankt.

Initiatiefrecht

Volgende mondelinge vragen worden tezamen besproken.

 • 2023_MV_00019 - Mondelinge vraag van raadslid Kevin Vereecken: Queer iftar slachtoffer van homofobe bedreigingen
 • 2023_MV_00020 - Mondelinge vraag van raadslid Sam Van Rooy: Afgelasting Queer Iftar
 • 2023_MV_00024 - Mondelinge vraag van raadsleden Imade Annouri, Ilse van Dienderen: Afgelaste Queer Iftar in De Roma

Raadsleden Vereecken, Van Rooy en Annouri stellen hun mondelinge vragen.  
De burgemeester geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Vereecken, Van Rooy en Annouri houden nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.

50.

2023_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Mohammad Nawabi: opvang slachtoffers mensenhandel

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Verontschuldigd
Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
50.

2023_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Mohammad Nawabi: opvang slachtoffers mensenhandel

2023_MV_00023 - Mondelinge vraag van raadslid Mohammad Nawabi: opvang slachtoffers mensenhandel
Indiener(s)
Mohammad Nawabi
Gericht aan
Tom Meeuws
Tijdstip van indienen
vr 24/03/2023 - 14:11
Toelichting

Beste schepen,

Payoke deed een oproep naar vastgoedeigenaars in en rond de stad die een pand ter beschikking hebben voor mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Door de recente Borealis- & BASF-zaken, zit de opvang vol en komen kwetsbare slachtoffers nu op een wachtlijst ipv in beveiligde opvang.

De oproep is gericht naar de Antwerpenaars, maar dit betekent niet dat het stadsbestuur op zijlijn moet blijven wachten. Vandaar mijn concrete vragen:

 • Wilt het stadsbestuur hier dringend tussenkomen en deze nobele organisatie, die de meest kwetsbare medemensen probeert te helpen, ondersteunen?
 • Heeft de stad een geschikt pand, welke (tijdelijk) ter beschikking kan gesteld worden aan Payoke?
 • Kan de stad deze organisatie op een andere manier helpen?
 • Hebt u zicht op leegstaande panden van private partners die hiervoor gebruikt kunnen worden?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Initiatiefrecht

Raadslid Nawabi stelt zijn mondelinge vraag.
Schepen Meeuws geeft antwoord.
Raadslid Nawabi houdt nog een wederwoord.

Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.
37.

2023_IP_00035 - Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Positief erkenningsadvies voor 10 moskeeën

Afgevoerd

Notulen

Deze interpellatie werd ingetrokken op verzoek van het raadslid.

38.

2023_IP_00037 - Interpellatie van raadsleden Yasmia Setta, Nordine Saidi Mazarou: juridische praktijktesten, handhaving en meldpunten discriminatie en racisme