Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 12/05/2023 - 10:00 Stadhuis

 • 1.

  2023_VB_00113 - Vast bureau - Zitting vrijdag 5 mei 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00114 - OCMW patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Maagdenhuis. Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen - Voorbouw. Stookplaatsrenovatie. Eindafrekening. Correctiebestelling. Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00115 - Bestelbons - Week 19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd