Terug Gemeenteraadscommissie bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Mon 15/05/2023 - 18:30 Stadhuis De raden (22 mei 2023) en voorafgaande raadscommissies (15 mei 2023 t/m 17 mei 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

Bestuurszaken

A-punten

Beleidsondersteunend Team

Bureau voor Integriteit

A-punten

Bureau voor Integriteit

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

Besloten zitting

Politiezone Antwerpen

A-punten

Stafdienst

B-punten

Personeel

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige