Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00104 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Lange Nieuwstraat 7 en Sint-Nicolaasplaats 9-10, 2000 Antwerpen. Restauratie daken - Vastlegging ereloon. Correctiebestelling - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00104 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Lange Nieuwstraat 7 en Sint-Nicolaasplaats 9-10, 2000 Antwerpen. Restauratie daken - Vastlegging ereloon. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_VB_00104 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Lange Nieuwstraat 7 en Sint-Nicolaasplaats 9-10, 2000 Antwerpen. Restauratie daken - Vastlegging ereloon. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context


Fase 

Bestuursorgaan 

Datum 

Jaarnummer

Goedkeuring  Bestek GAC_2020_01439 (P08955). Restauratie daken Sint-Nicolaasplaats, Antwerpen - Gunning.

vast bureau

19 maart 2021

91

Goedkeuring  aanstelling architect op basis van raamovereenkomst. Projectdefinitie. Overeenkomst. Vastlegging ereloon. Ondertekening  Restauratie daken, Lange Nieuwstraat 7 en Sint-Nicolaasplaats 9-10, 2000 Antwerpen.

vast bureau

14 augustus 2019

293


Juridische grond

Conform de architectenovereenkomst volgens artikel 9.1 ereloonbepaling.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Het betreft een verhoging van het ereloon volgens de bepalingen in het raamcontract GAC/2017/00150 omwille van de budgetverhoging bij de goedkeuring van het voorontwerp.

De kostenraming van het voorontwerp bedraagt 399.612,15 EUR exclusief btw.

Het ereloon komt dan op 399.612,15 EUR  x 15,89 % = 63.498,37 EUR  exclusief btw.

Bij gunning van het project werd reeds op basis van een raming van het projectbudget een ereloon van 47.007,30 EUR exclusief btw goedgekeurd. 

Er dient bijkomend ereloon te worden vastgelegd van 16.491,07 EUR + 3.463,12 EUR (21% btw) = 19.954,19 EUR inclusief btw.

Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.
Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 EUR: goedkeuring door het vast bureau na centraal visum.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave bedraagt 19.954,19 EUR inclusief btw en zal verrekend worden op het investeringsbudget 2023. Er is voldoende krediet beschikbaar.

Voor deze opdracht werd volgende bestelbon vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in EUR, inclusief btw

restsaldo

4004026382

Aanstelling architect uit restauratiepool

56.878,83 EUR

48.347,70 EUR (overgedragen naar bestelbon 9004026382
9004026382Aanstelling architect uit restauratiepool48.347,70 EUR22,40 EUR


Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad
1TSB12 - Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger
1TSB1204 - De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften
1TSB120400 - De gebouwen en gronden zijn optimaal gedeeld en de ruimte is efficiënt beheerd.
1TSB120400P08955 - L_Nieuwstr_7_daken

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de correctiebestelbon goed van 16.491,07 EUR + 3.463,12 EUR (21% btw) = 19.954,19 EUR inclusief btw aan aNNo architecten bvba, Forelstraat 55b, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE 0898.278.693, voor de restauratie van de daken te Lange Nieuwstraat 7 en Sint Nicolaasplaats 9-10 2000 Antwerpen, op basis van raamovereenkomst GAC/2017/00150.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

P08955

Restauratie daken, Lange Nieuwstraat 7 en Sint Nicolaasplaats 9-10, 2000 Antwerpen

vastlegging ereloon

aNNo architecten bvba
Forelstraat 55b
9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0898.278.693
Bankrekeningnummer: BE28390040785020

19.954,19 EUR
inclusief btw

budgetplaats: 4322000000
budgetpositie: 260
functiegebied: 2SBS070202P08955
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA080119
budgetperiode: 2300

 

4104009113 

 


Bijlagen

  • 02_overeenkomst_ondertekend_arch.pdf
  • 1807_UV_kostenraming_200527.pdf