Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00109 - Harmonieuze Stad - Aanwending POD MI-middelen voor psychisch kwetsbare jongeren - Uitgaven 2023 - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00109 - Harmonieuze Stad - Aanwending POD MI-middelen voor psychisch kwetsbare jongeren - Uitgaven 2023 - Goedkeuring 2023_VB_00109 - Harmonieuze Stad - Aanwending POD MI-middelen voor psychisch kwetsbare jongeren - Uitgaven 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De federale regering kende in totaal 3.000.000,00 EUR toe aan vijf OCMW's (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik) om zo de meest passende steun toe te kennen ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's behoren. Dit zowel door het bieden van psychologische ondersteuning als door het uitwerken van collectieve initiatieven, gericht op het doorbreken van het sociaal isolement.

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) maakte de toelage bekend via het Koninklijk Besluit van 30 november 2022 door minister Karine Lalieux. Hierin werd een toelage toegekend aan deze OCMW's teneinde aan de gebruiker de meest passende steun toe te kennen ter bevordering van het psychologisch welzijn.

De toelage voor OCMW Antwerpen bedraagt 662.946,00 EUR.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 24 april 2023 (jaarnummer 11) goed om een financiële maatschappelijke dienstverlening te voorzien voor de geestelijke ondersteuning bij kwetsbare jongeren en studenten, waarbij de toekenning op basis van een individueel sociaal onderzoek zal gebeuren.

Juridische grond

Koninklijk besluit van 30 november 2022 ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's behoren van de 5 grote steden.

Argumentatie

De subsidie is bedoeld voor jongeren en studenten die zich in een kwetsbare situatie bevinden:

 • de student, zoals gedefinieerd door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
 • de jongere, ruim geïnterpreteerd (leeftijd 0 tot 24 jaar)

Zij kan gebruikt worden voor ondersteuning van:

  1. Acties/projecten om sociaal isolement gebruiker te doorbreken;
  2. Partnerschappen met organisaties die psychologische ondersteuning verlenen;
  3. Prestaties psychologische ondersteuning;
  4. Bekendmaking acties;
  5. Opleidingsprogramma’s maatschappelijk werkers. 

De toelageperiode loopt van 1 december 2022 tot en met 31 december 2023. 

Algemene financiële opmerkingen

De besteding van de subsidie wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Budgetplaats
Functiegebied
Budgetpositie
Subsidie
Project
Uitvoerder
Budget
44030150002HMS050303A00000648212
SUB_NRExploitatiebudget geestelijke ondersteuning bij kwetsbare jongeren en studenten door maatschappelijke dienstverleningSociale Dienstverlening30.000,00 EUR
4403015000
2HMS050303A00000
6141SBT11390
Werkingsmiddelen Sociale DienstverleningSociale Dienstverlening
21.000,00 EUR
4403015000

2HMS050303A00000


62XX


SBT11390

Extra medewerker Psychiatrisch Verpleegkundig Team Sociale Dienstverlening - focus op jongeren
Sociale Dienstverlening

25.320,00 EUR

4403015000

2HMS050303A0000062XX
SBT11390


Personeelsinzet op psychologische ondersteuning

Sociale Dienstverlening


245.446,00 EUR
4402500000
2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Psychologische ondersteuning jongerenAndante vzw

87.360,00 EUR


4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Psy-net - psychologisch aanbod en sensibilisering studentenAssociatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw


20.000,00 EUR4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Outreachende begeleiding schoolafhakers met internaliserende problematiek
CAW Antwerpen vzw


37.500,00 EUR4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Inloophuis Jump - vergoeding psychologenKavka vzw


13.320,00 EUR4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Vindplaatsgerichte eerstelijnspsycholoogSolentra vzw
48.000,00 EUR

4402500000

2HMS040401A00000
6496600
SBT11390
Deskundigheidsbevordering sleutelfiguren 0e en 1e lijnThe Human Link bv
50.000,00 EUR

4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Opleiding en aanbod rond middelen en gedragsverslavingVAGGA vzw
40.000,00 EUR

4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
StraattherapeutYoung Fenix vzw

30.000,00 EUR


4402500000

2HMS040401A00000
6496800
SBT11390
Te bepalenTe bepalen partner15.000,00 EUR

TOTAAL:662.946,00 EUR


Het project 'exploitatiebudget geestelijke ondersteuning bij kwetsbare jongeren en studenten door maatschappelijke dienstverlening' is met besluit 2023_RMW_00011 al goedgekeurd door het vast bureau en geprefinancierd vanuit het budget aanvullende bijstand. Bij de 7de aanpassing van het meerjarenplan zal dit budget terug aangevuld worden door het inschrijven van de subsidie.

Het project 'Personeelsinzet op psychologische ondersteuning' betreft de inzet van medewerkers waarvan de loonkost al opgenomen is in het reguliere personeelsbudget. 

Het beschikbaar maken van de kredieten van de andere projecten, voor een totaal bedrag van 387.500,00 EUR, wordt op dezelfde zitting voorgelegd op de agenda van Financiën.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0404 - De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
2HMS040401 - Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de besteding van de subsidie psychisch kwetsbare jongeren zoals weergegeven in bovenstaande tabel voor een totaal bedrag van 662.946,00 EUR goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Annexe_AR bien-etre psychologique 3 mio (signe).pdf
 • AR bien-etre psychologique moins de 25 ans et etudiants (5 grandes villes) signe.pdf