Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

2023_VB_00103 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Schoringswerken buitenwand schuur. Correctiebestelling - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Karin De Craecker, strategisch coördinator

Afwezig

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Karin De Craecker, strategisch coördinator

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00103 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Schoringswerken buitenwand schuur. Correctiebestelling - Goedkeuring 2023_VB_00103 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Schoringswerken buitenwand schuur. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase
Bestuursorgaan
Datum
Jaarnummer

gunning raamovereenkomst GAC/2019/01076 

college
29 mei 2020
4660
goedkeuring bestelbon 4004027778college19 juni 2020170
goedkeuring correctiebestellingen: inspecteren, coördineren en het huren van de schoring voor de instandhouding van de schuur vast bureau17 juni 2022156


Het college heeft op 29 mei 2020 (jaarnummer 4660) de raamovereenkomst voor werken in regie, onderhouds- en aanverwante bouwwerken, schrijnwerk en sanitair, perceel 1, bouwwerken, op basis van bestek GAC_2019_01076, gegund aan onder andere de firma Borg-Bouw nv, Achterstenhoek 34, 2275 Lille, ondernemingsnummer 0417.644.683.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Argumentatie

Omwille van het instortingsgevaar van de buitenwand van de schuur aan de Broechemsesteenweg 139 in Vremde, waren dringende tijdelijke schoringswerken noodzakelijk. Om deze schoringswerken te laten uitvoeren werd beroep gedaan op de firma Borg-Bouw nv via de raamovereenkomst GAC_2019_01076, perceel 1. Hiervoor werd bestelbonnen 4004027778, 4104008745 en 4105008939 opgemaakt.
Voor de verderzetting van de schoringswerken ten gevolge van het instortingsgevaar van de schuur dient er tot minstens eind 2023 een bijkomend bedrag van 18.078,09 euro, inclusief btw te worden vastgelegd, als volgt:

 • Bestelbon 4104009230 voor een bedrag van 14.940,57 euro, exclusief btw:
  • voor de tussentijdse inspectie bedraagt: 755,80 euro, exclusief btw;
  • coördinatie van de werken bedraagt: 132,27 euro, exclusief btw;
  • voor de periode van januari 2023 tot en met december 2023 bedraagt de huur 14.052,50 euro, exclusief btw en zal per kwartaal worden gefactureerd.

Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.
 Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

 • uitgaven exploitatie en investering, 5.500,00 euro: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
  1. de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
  2. de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
 • uitgaven exploitatie en investering, > 5.500,00 euro: goedkeuring door het vast bureau na centraal visum.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbon

Omschrijving

Budget in euro, inclusief btw

Restbudget

4004027778

Schoren van het ganse gebouw (instortingsgevaar)

26.642,09 euro

0,00 euro
4104008745
Schoren van het ganse gebouw (instortingsgevaar)
19.845,21 euro
0,00 euro
4104008939
Schoren van het ganse gebouw (instortingsgevaar)
20.627,17 euro
0,00 euro


Voor deze opdracht worden volgende bestelbonnen vastgelegd:

Bestelbon

Omschrijving

Budget in euro, inclusief btw

4104009230

correctiebestelbon

18.078,09 euro


De totale correctiebestelling bedraagt 18.078,09 euro, inclusief btw, en kan verrekend worden op het exploitatiebudget 2023. Er is voldoende budget beschikbaar.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS07 - Patrimonium
2SBS0701 - Reguliere taken patrimonium
2SBS070101 - Onderhoud gebouwen

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt de correctiebestelling goed van 18.078,09 euro, inclusief btw, voor het huren van de schoring voor de instandhouding van de schuur in de Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde via de gegunde raamovereenkomst GAC_2019_01076  op de firma Borg-Bouw nv, Achterstenhoek 34, 2275 Lille, ondernemingsnummer 0417.644.683.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde
Onderstutten van een instabiele buitenwand

Borg-Bouw nv
Achterstenhoek 34
2275 Lille

Ondernemingsnummer: BE0417644683
Rekeningnummer: BE19142402218912

18.078,09 euro, inclusief btw

Budgetplaats: 4325300000

Budgetpositie:6103

Functiegebied: 2SBS070101PA3881

Subsidie: SUB_NR

Fonds: INTERN

Begrotingsprogramma: 2OA080119

Budgetperiode: 2300
4104009230

Bijlagen

 • OFF 1021122022 Schoringswerken - HUUR - 2023 P200419 (ID 4610962).pdf