Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

Besluitenlijst  Vast Bureau

vr 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis

 • HD 1.

  2023_VB_00112 - Ondersteuning. Toezicht externe organisaties. Stadscommissaris - Principe. Delegatie - Goedkeuring

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • Mevrouw Karin De Craecker, waarnemend algemeen directeur, neemt het secretariaat waar

  Behandeld
 • HD 1.

  2023_VB_00112 - Ondersteuning. Toezicht externe organisaties. Stadscommissaris - Principe. Delegatie - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 1.

  2023_VB_00099 - Vast bureau - Zitting vrijdag 28 april 2023. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_VB_00100 - Rechtsgeding - Woonbegeleiding - Doorstartwoning OCMW - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_VB_00101 - Rechtsgeding - Woonopvang - Precair Wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_VB_00102 - Rechtsgeding - Woonopvang - Precair Wonen - Procedures Vredegerecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_VB_00103 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Broechemsesteenweg 139, 2531 Vremde - Bebouwde pacht. Schoringswerken buitenwand schuur. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_VB_00104 - OCMW patrimonium. Vastgoed. Lange Nieuwstraat 7 en Sint-Nicolaasplaats 9-10, 2000 Antwerpen. Restauratie daken - Vastlegging ereloon. Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_VB_00105 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld inschrijven middelen in afwachting van AMJP7 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_VB_00106 - Beheer geïnde gelden - Kasverschillen gemeld in 2022. Ontheffing verantwoordelijkheid algemeen directeur - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_VB_00107 - Bestek GAC_2022_02388. Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en monteren van meubelen en matrassen voor noodwoningen - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_VB_00108 - Kunstverzekering - Deelname aan plaatsingsprocedure van de stad Antwerpen voor het afsluiten van de kunstverzekering (GAC_2023_02583), machtiging in het kader van deze occasionele gezamenlijke opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_VB_00109 - Harmonieuze Stad - Aanwending POD MI-middelen voor psychisch kwetsbare jongeren - Uitgaven 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_VB_00110 - Ondersteuning. Harmonieuze Stad. Andante vzw - Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw - CAW Antwerpen vzw - Kavka vzw - Solentra vzw - The Human Link bv - VAGGA vzw - Young Fenix vzw - Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2023_VB_00111 - Toelage POD MI voor aankoop van voeding- en hygi├źnemiddelen - Verdeling via Foodsavers - Goedkeuring

  Goedgekeurd