Terug Vast Bureau

Fri 05/05/2023 - 10:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Juridische Dienst

AG VESPA

B-punten

Bouwprojecten Stad

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Chartaal

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Pensioenen en Verzekeringen

Sociale Dienstverlening

A-punten

Welzijn

B-punten

Welzijn


Publicaties

Besluitenlijst