Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 05/05/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Externe Relaties

Juridische Dienst

Stadsarchief

B-punten

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

B-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Financiën

A-punten

Meerjarenplanning

B-punten

Chartaal

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Bureau voor Integriteit

A-punten

Bureau voor Integriteit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Werk

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

B-punten

Sociale Interventie

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Wonen

Stadsbeheer

A-punten

Markten en Foren

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Groen en Begraafplaatsen

Stadsreiniging

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Groen

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Leefmilieu

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst