Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

Besluitenlijst  zonecollege

wo 02/11/2022 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2022_ZC_00438 - Zonecollege - Verslag 25 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_ZC_00439 - Zoneraad - Bijeenroeping Zoneraad en dagorde zitting 14 november 2022 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_ZC_00440 - Dienstopdracht 2022 - Teambuilding na interne opleidingsdagen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_ZC_00441 - Dienstopdracht 2022 - Teambuilding VTO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_ZC_00442 - Opleiding 2022 - Rekruut Brandweer Zone Centrum. Deelname aan opleiding tot brandweerman - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_ZC_00443 - Opleiding 2022 - Heavy Rescue. Frankrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_ZC_00444 - Opleiding 2022 - Lijst 33 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_ZC_00445 - Bestelbonnen 2022 - Goedkeuringen op lijst 41 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_ZC_00446 - Betaalbaarstelling facturen 2022/249 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 390 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_ZC_00447 - Raamovereenkomsten 2022 - Groep stad Antwerpen / Opdrachtencentrale Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken / A.S.T.R.I.D. nv. / CREAT / NGI / Hulpverleningszones. Lijst in gebruik door Brandweer Zone Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_ZC_00448 - Gunning 2022 - BZA/LOG/EXP/2022/89. Raamovereenkomst voor de inbouw van elektronisch (ICT) materieel wagenpark - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_ZC_00449 - Bestek 2022 - BZA/LOG/EXP/2022/91. Raamovereenkomst voor een jaarlijkse opleiding voor RIB vaarders. Stopzetting. Heraanbesteding als BZA/LOG/EXP/2022/94 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_ZC_00450 - Creat 2022 - Buitengewone algemene vergadering 13 december 2022. Opdracht vertegenwoordiger Brandweer Zone Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_ZC_00451 - Mandaat zonecommandant - Verlenging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_ZC_00452 - Mandaattoelage zonecommandant - Toekenning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_ZC_00453 - Operationeel personeel - Cumulatie van beroepsactiviteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_ZC_00454 - Overeenkomst 2022 - MVCP fase 2. Cofinanciering PIO - Goedkeuring

  Goedgekeurd