Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DRDE_00026 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden februari 2023 - Kennisneming

districtsraad Deurne
do 16/03/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DRDE_00026 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden februari 2023 - Kennisneming 2023_DRDE_00026 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden februari 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In februari 2023 ontving het districtscollege schriftelijke vragen:

Datum vraagstellingIndiener vraagOnderwerpToegewezen aan
11 februari 2023Manal ToumiVuilbakkenTjerk Sekeris
12 februari 2023Mathijs Post Speeltuin BoekenbergparkElke Brydenbach
12 februari 2023Mathijs PostTerugvordering prefinanciering KerkhofwegDistrictscollege


Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vraag. Het antwoord op deze schriftelijke vraag is te raadplegen in eBesluitvorming.

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
11 februari 2023Manal ToumiVuilbakkenTjerk Sekeris
12 februari 2023Mathijs PostSpeeltuin BoekenbergparkElke Brydenbach
12 februari 2023Mathijs PostTerugvordering prefinanciering KerkhofwegTjerk Sekeris

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • MP_EB_speeltuin_Boekenbergpark.pdf
  • MP_TS_terugvordering_prefinanciering_Kerkhofweg.pdf
  • MT_TS_vuilbakken.pdf