Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DRDE_00025 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 februari 2023. Districtsraadscommissie 13 februari 2023 - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 16/03/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DRDE_00025 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 februari 2023. Districtsraadscommissie 13 februari 2023 - Goedkeuring 2023_DRDE_00025 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 februari 2023. Districtsraadscommissie 13 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 16 februari 2023. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 13 februari 2023.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 16 februari 2023 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 13 februari 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Notulen 16 februari 2023.pdf
  • 2023_02_13_verslag_RC (2).doc