Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_MOT_00022 - Voorstel tot motie van raadslid Manal Toumi: Trek de tram door

districtsraad Deurne
do 16/03/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; ArbĂ«r Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_MOT_00022 - Voorstel tot motie van raadslid Manal Toumi: Trek de tram door 2023_MOT_00022 - Voorstel tot motie van raadslid Manal Toumi: Trek de tram door

Motivering

Indiener(s)

Manal Toumi

Gericht aan

Tjerk Sekeris

Tijdstip van indienen

za 11/03/2023 - 20:28

Toelichting

Het bestuursakkoord van Deurne bevat veel beloften en doelstellingen. Een van deze doelstellingen is dat we dit legislatuur willen zorgen voor een Noord-Zuidverbinding in Deurne.

Onlangs zei onze districtsburgemeester ook in de krant dat we de tram tijdelijk kunnen omleiden naar de keerlus in Wijnegem, via de Ruggeveldlaan. Dit in kader van de werken op de Herentalsebaan.

Het openbaar vervoer zou de ruggengraat moeten zijn van onze mobiliteit. Het feit dat we sneller in het stadscentrum geraken, dan dat we aan de andere kant van ons eigen district geraken is absurd. We moeten van het openbaar vervoer in ons district een prioriteit maken.

Daarom dienen we een motie in met volgende artikels:
  • De districtsraad adviseert het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om bij De Lijn aan te dringen om de tram door te trekken en een noord-zuidverbinding in Deurne te voorzien tijdens de werken op de Herentalsebaan.

  • De districtsraad adviseert het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om samen met De Lijn ook op lange termijn te bekijken hoe die noord-zuidverbinding behouden kan blijven.