Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_IP_00042 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Afschaffing middenberm Jozef Verbovenlei

districtsraad Deurne
do 16/03/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; ArbĂ«r Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_IP_00042 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Afschaffing middenberm Jozef Verbovenlei 2023_IP_00042 - Interpellatie van raadslid Giuliana Chirinos Saavedra: Afschaffing middenberm Jozef Verbovenlei

Motivering

Indiener(s)

Giuliana Chirinos Saavedra

Gericht aan

Freddy Lorent

Tijdstip van indienen

za 11/03/2023 - 20:10

Toelichting

Beste schepen,


Drie jaar geleden besliste het districtscollege om de brede middenberm van de Jozef Verbovenlei te laten verwijderen, de straat te versmallen en de parkeerplaatsen te verbreden om te vermijden dat auto’s met hun neus tot op het fietspad zouden kunnen parkeren.

Sindsdien heeft onze fractie meermaals naar de plannen gevraagd…Eerst was corona, daarna geen tekencapaciteit en nu blijkt dat de brandweer een negatief advies heeft gegeven, waardoor er geen verbetering van de verkeersveiligheid zou gerealiseerd worden in deze drukke baan. 


We betreuren dit laattijdige advies van de brandweer en vragen hiervoor een raadscommissie om de normen en vereisten van deze instantie te bespreken in functie van de verkeersveiligheid en het inrichten van de Deurnese straten.


We vinden het heel spijtig dat het districtsbestuur hiervoor geen oplossingen bedenkt. Het initiële voorstel van Groen Deurne was om de huidige middenberm af te schaffen en er een nieuwe belijning aan te brengen, zoals op de Arthur Matthyslaan. Dit leidt tot een visuele versmalling van de straat, waardoor chauffeurs trager gaan beginnen rijden.

 

De ruimte die vrijkomt kan dienen om de parkeerplaatsen voor dwarsparkeerders te verbreden (door gebruik van belijning en biggenruggen) om ervoor te zorgen dat ze voldoende afstand houden van het fietspad. We hebben zelf nooit gevraagd om van langsparkeren naar dwarsparkeren te gaan, zoals het te lezen staat op de vraag van dit bestuur aan de brandweer. 


Vragen:

Kunnen we een commissie organiseren met de brandweer om o.a. het inrichten van onze straten te bespreken?

Kunnen de voorgelegde plannen bijgestuurd worden?

Bent u bereid om als alternatief plan enkel de belijning van de middenstrook aan te passen over de hele lengte van de Jozef Verbovenlei?

Welke andere maatregelen gaat het districtsbestuur nemen om de verkeersveiligheid van deze straat te verhogen ivm het schoolverkeer?