Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_IP_00041 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: Ter Rivierenlaan

districtsraad Deurne
do 16/03/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; ArbĂ«r Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_IP_00041 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: Ter Rivierenlaan 2023_IP_00041 - Interpellatie van raadsleden Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck: Ter Rivierenlaan

Motivering

Indiener(s)

Guy Dirckx, Karin Slootmans, Sandra Wintershoven, Jan Van Wesembeeck

Gericht aan

Tjerk Sekeris, Freddy Lorent

Tijdstip van indienen

za 11/03/2023 - 18:49

Toelichting

De meerderheid besliste bij aanvang van de legislatuur om de Ter Rivierenlaan te heraanleggen. De voornaamste reden is dat de riolering in deze laan moet vervangen worden. In de zomer van 2021 organiseerde het district een bevraging bij de bewoners en handelaren. In mei 2022 werd een eerste participatiemoment georganiseerd in de Sint-Rumolduskerk. In december 2022 stelde het projectteam het conceptontwerp voor aan de bewoners en handelaren van de Ter Rivierenlaan. Ook op de raadscommissie van maandag 12 december jl. werd het ontwerp uitgebreid toegelicht aan de raadsleden en werden er kritische vragen gesteld. In het voorjaar 2023 zou het voorontwerp voorgesteld worden.


Vragen:

Zal het districtscollege de buurtbewoners nog informeren over de (definitieve) plannen voor de heraanleg van hun straat?

Zal het districtscollege duidelijkheid brengen aangaande de definitieve planning van de heraanleg alsook de planning van Aquafin gezien het schrijven van voornoemde maatschappij voor veel onduidelijkheid heeft gezorgd bij de buurtbewoners?

Zal het districtscollege de plannen voor de heraanleg van de Ter Rivierenlaan nog voorleggen aan de raad?