Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCDE_00163 - Cultuur - Ondersteuning projecten 2023 - Ishane FV - feest - Weigering

districtscollege Deurne
ma 12/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00163 - Cultuur - Ondersteuning projecten 2023 - Ishane FV - feest - Weigering 2023_DCDE_00163 - Cultuur - Ondersteuning projecten 2023 - Ishane FV - feest - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd op 8 mei 2023 een aanvraag ingediend:

Aanvrager: Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Ishane FVSamenkomst en toonmoment Samenkomst met eten en luisteren naar muziek
2.500,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983). 

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Het reglement ondersteuning projecten is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 17 november 2022 (jaarnummer  126).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Ishane FV diende op 8 mei 2023 een aanvraag in voor de ondersteuning van een project. Het project zou plaatsvinden op 4 juni 2023. De begroting was niet in orde en de aanvraag werd laattijdig ingediend. Er werd  extra informatie opgevraagd rond de begroting en een motivatie opgevraagd waarom het project laattijdig ingediend was.  

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

Aanvrager Gevraagd bedrag Advies beoordelingscommissie Argumentatie beoordelingscommissie
Ishane FV2.500,00 EURNegatief  Het project werd laattijdig ingediend omdat ze geen bevestiging kregen van de locatie (Cinema Rix) wegens afwezigheid van de verantwoordelijke. Volgens de verantwoordelijke van de Rix werd de datum ruim op voorhand  gereserveerd en bevestigd.
De begroting was niet in orde. Bij navraag bleek dat er geen 2.500,00 EUR nodig is, maar een bedrag van 1.655,00 EUR.
De beoordelingscommissie gaf volgende opmerkingen: 
  • er is geen duidelijk programma; 
  • het is niet duidelijk wie er op het feest uitgenodigd wordt en het voor iedereen toegankelijk is;  
  • de begroting is onrealistisch - ze verwachten 85 deelnemers, waarvan 45 toeschouwers. 

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert, op basis van het advies van de beoordelingscommissie, de toekenning van de projectondersteuning van 2.500,00 EUR aan Ishane FV.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Aanvraag Ishane.pdf
  • Ishane aangepaste begroting .jpg