Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00073 - Ondersteuning - Ding Dong Deurne - Reglement Buurtboost Deurne - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00073 - Ondersteuning - Ding Dong Deurne - Reglement Buurtboost Deurne - Goedkeuring 2023_DCDE_00073 - Ondersteuning - Ding Dong Deurne - Reglement Buurtboost Deurne - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

District Deurne wil bewoners van Deurne stimuleren deel te nemen aan het aanbod van Ding Dong Deurne. Dat aanbod bestaat uit straatfeesten, speelstraten of een poetsdag. Voor scholen en jeugdverenigingen heeft Ding Dong Deurne een specifiek aanbod Buurtboost. 

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed.
Het reglement van Operatie Proper werd goedgekeurd door de districtsraad van 20 oktober 2022 (jaarnummer 111).

Argumentatie

Scholen en jeugdverenigingen kunnen een buurtboost organiseren. Een buurtboost is een poetsactie waarbij zwerfvuil verzameld wordt in de buurt door de leerlingen van de school of leden van de jeugdvereniging. De scholen of de jeugdvereniging krijgen daar een financiële beloning voor en kunnen poetsmateriaal gebruiken.

Het reglement gaat in op 1 september 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor reglementen voor het aanwenden van districtsbudgetten specifiek voor wijk- of burgerinitiatieven.

Algemene financiƫle opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

SUB_NR/INTERN/2300/5046000000/6496800/2DEU010202A00000/2DE090909

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010202 - Sociaal beleid

Besluit

Het districtscollege deurne legt het volgende voor aan de districtsraad deurne:

Artikel 1

De districtsraad keurt het reglement Buurtboost, met een looptijd van 1 september 2023 tot en met 31 december 2025, goed.


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Buurtboost.pdf