Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00079 - District Deurne. Tirinusstraat en Louis Van Craenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00079 - District Deurne. Tirinusstraat en Louis Van Craenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCDE_00079 - District Deurne. Tirinusstraat en Louis Van Craenstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Tirinusstraat in het district Deurne:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 27 juni 2011 (jaarnummer 839);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Ter Rivierenlaan";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De Louis Van Craenstraat in het district Deurne:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 13 mei 2016 (jaarnummer 4231);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Ter Rivierenlaan";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De school "Sint-Rumoldus" wenst in samenspraak met het district Deurne een schoolstraat in te voeren. Dit voor een periode van minimaal zes maanden. De schoolstraat wordt ingevoerd in het straatsegment gelegen tussen de Paulus Beyestraat en de Louis Van Craenstraat. 

Argumentatie

Bij aanvang en aan het einde van de schooldag wordt gedurende 20 tot 30 minuten voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets of speed pedelec verplaatsen. 

Een gemachtigd toezichter of vrijwilliger plaatst hiervoor de schoolstraatafsluitingen aan de aanvangen van de schoolstraat.

 • de straat wordt afgesloten met een schoolstraatafsluiting aan de toegang van de schoolstraat ter hoogte van de Paulus Beyestraat en de Louis Van Craenstraat;
 • de verkeersborden die de toegang verbieden (C3 met onderbord "schoolstraat - op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 8.10 tot 8.30 uur, en van 15.30 tot 16.00 uur. Op woensdag van 8.10 tot 8.30 uur en van 12.00 tot 12.30 uur, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs") worden aan de toegangen van de schoolstraat, kant Paulus Beyestraat en kant Louis Van Craenstraat geplaatst.

Om te voorkomen dat het verkeer vanuit de Baron Leroystraat zich klem rijdt op de schoolstraat, wordt de rijrichting van de Louis Van Craenstraat omgekeerd (deze loopt op dit moment van de Ter Rivierenlaan naar de Tirinusstraat). Dit heeft het minste impact op de verkeerscirculatie in de wijk.

De proefperiode start vermoedelijk op 17 april 2023 en duurt minimaal zes maanden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd. 

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 13 maart 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0105 - Een betrokken Deurne
2DEU010501 - Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling in de Tirinusstraat en Louis Van Craenstraat.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230315 Louis Van Craenstraat 1-2.pdf
 • 20230315 Louis Van Craenstraat 2-2.pdf
 • 20230315 Tirinusstraat proefopstelling schoolstraat.pdf