Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00076 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00076 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00076 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste op 21 oktober 2019 (jaarnummer 607) het bedrag van de presentiegelden met ingang van 1 januari 2020 te verhogen naar 213,33 EUR.
De districtsraad besliste op 23 januari 2020 (jaarnummer 151) om de presentiegelden te verhogen naar 213,33 EUR. 

Op onderstaande data waren er indexaanpassingen waardoor de presentiegelden verhoogd zijn.
- Op 1 april 2021 verhoogd naar 217,59 EUR.
- In oktober 2021 verhoogd naar 221,94 EUR.
- Op 1 februari 2022 verhoogd naar 226,40 EUR.
- Op 1 april 2022 verhoogd naar 230,91 EUR.
- Op 1 juni 2022 verhoogd  naar 235,52 EUR.
- Op 1 september 2022 verhoogd naar 240,24 EUR.
- Op 1 december 2022 verhoogd naar 245,05 EUR.

Argumentatie

Het districtscollege bepaalt het aantal raden en het aantal commissiezittingen, evenwel rekening houdende met het minimum aantal raadszittingen van tien per jaar.

Juridische grond

Artikel 17 van het Decreet over het lokaal bestuur legt het principe vast dat de raadsleden presentiegeld ontvangen op kosten van hun gemeente. Deze artikels zijn ook van toepassing op de districten (artikel 119 § 1 van het Decreet voor het lokaal bestuur), met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad.

Besluit van de Vlaamse regering over het statuut van de lokale mandataris, goedgekeurd op 6 juli 2018.

Algemene financiële opmerkingen

De zitpenningen voor de districtsraadsleden vallen ten laste van het district.
In het eerste kwartaal 2023 gaat het om zitpenningen voor een totaal bedrag van 29.160,95 EUR waarvan

119 zitpenningen aan 245,05 EUR = 29.160,95 EURBesluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de presentiegelden voor de districtsraads- en commissiezittingen van het eerste kwartaal van 2023 voor 29.160,95 EUR en de uitbetaling ervan goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Presentiegelden district Deurne eerste kwartaal 202329.160,95 EURbudgetplaats: 5040100000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 2DEU010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090190
budgetperiode: 2300
Uitbetaling via payroll

Bijlagen

  • Presentiegelden_1ste_kwartaal2023.xlsx