Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCDE_00144 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Alfons Schneiderlaan district Deurne (dossiernummer 2023_83). Vervangen van twee bomen - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 22/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DCDE_00144 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Alfons Schneiderlaan district Deurne (dossiernummer 2023_83). Vervangen van twee bomen - Goedkeuring 2023_DCDE_00144 - Beheer openbaar bomenbestand 2023 - Alfons Schneiderlaan district Deurne (dossiernummer 2023_83). Vervangen van twee bomen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Alfons Schneiderlaan, ter hoogte van huisnummers 261 en 319, district Deurne moeten twee bomen vervangen worden. 

Juridische grond

Artikel 6.1, 7°  van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.

De Alfons Schneiderlaan is lokaal. Het district heeft beslissingsbevoegdheid.

Argumentatie

De bomen die geveld moeten worden, zijn twee Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn - stamomtrekken 162 cm en 184 cm). Deze bomen bevinden zich in slechte gezondheidstoestand en er zijn al zware gesteltakken afgebroken. Deze bomen moeten om veiligheidsredenen geveld worden.

De bomen worden in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door twee Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze worden op dezelfde plaats aangeplant.

Wijkoverleg van het district Deurne zal de buurtbewoners over de geplande ingreep inlichten met een infobrief.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat twee Acer pseudoplatanus (gewone esdoorns - stamomtrekken 162 cm en 184 cm) worden geveld in de Alfons Schneiderlaan, district Deurne. De bomen worden in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door twee Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn - plantmaat stamomtrek 18/20 cm). Deze worden op dezelfde plaats aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

dienst taak
SB/GB district Deurne inlichten over het tijdstip van het vellen van de bomen
DE-SL/WO/SWO in onderling overleg met SB/GB de buurtbewoners inlichten over de geplande ingreep

Bijlagen

  • Foto_4_2023_83.pdf
  • Foto_3_2023_2023_83.pdf
  • Foto_2_2023_83.pdf
  • Foto_1_2023_83.pdf
  • Inplantingsplan_2_2023_83.pdf
  • Inplantingsplan_1_2023_83.pdf