Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCDE_00146 - Ondersteuning projecten - Perfect Team MMA VZW - The King Of Antwerp Grappling Championship - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 22/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DCDE_00146 - Ondersteuning projecten - Perfect Team MMA VZW - The King Of Antwerp Grappling Championship - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00146 - Ondersteuning projecten - Perfect Team MMA VZW - The King Of Antwerp Grappling Championship - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Perfect Team MMA VZW The King Of Antwerp Grappling Championship
Dit is de eerste editie van dit evenement, momenteel is er nog geen andere wedstrijd voor de jeugd.
2.925,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Perfect Team MMA VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Perfect Team MMA VZW diende op 13 april 2023  een aanvraag in voor ondersteuning projecten. Dit project vindt plaats op 28 mei 2023. The King Of Antwerp Grappling Championship heeft als doel een platform te creëren voor kinderen tussen 6 en 14 jaar, jeugd van 15 tot 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar. Deze editie wordt ingericht zodat kinderen, jongeren en de beginnende grappler kunnen deelnemen. Om uit te kosten te geraken, vroegen ze 15 euro inschrijvingsgeld per deelnemer. In overleg met het district werd bekeken of het inschrijvingsgeld voor kinderen verlaagd kon worden van 15 naar 5 euro. De volledige begroting werd aangepast.  

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Perfect Team MMA VZW2.925,00 EUR
Positief, met een aangepast bedrag
- Door het inschrijvingsgeld voor kinderen te verlagen kunnen meer kinderen deelnemen.
- Vernieuwend
- Beginnende grapplers worden betrokken

Het bedrag van de gevraagde ondersteuning wordt verhoogd naar 3.025,00 EUR. Op deze manier kunnen kinderen inschrijven aan 5,00 EUR in plaats van 15,00 EUR.
De T-shirts mogen gemaakt worden, hierdoor zijn de vrijwilligers duidelijk herkenbaar. We bevelen aan om er geen datum of jaar op te zetten,  zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden in een volgende editie.

Algemene financiƫle opmerkingen

De vereniging krijgt meteen 60% van het ondersteuningsbedrag uitbetaald. Het resterende saldo zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van het afrekeningsdossier worden betaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Perfect Team MMA VZW
3.025,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Perfect Team MMA VZW
Zeearendstraat 17
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0837.649.339
IBAN: BE18 0016 6509 8865
3.025,00 EURbudgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505151555

Bijlagen

  • Grappling.pdf
  • aangepaste begroting Perfect team.xlsx