Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCDE_00145 - Ondersteuning projecten - Vrienden van de Volkstuinen VZW - Reuzenfeest - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 22/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DCDE_00145 - Ondersteuning projecten - Vrienden van de Volkstuinen VZW - Reuzenfeest - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00145 - Ondersteuning projecten - Vrienden van de Volkstuinen VZW - Reuzenfeest - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Vrienden van de Volkstuinen VZW Reuzenfeest
Volksfeest met wereldkeuken waarbij reus René gevierd wordt.  
5.000,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Vrienden van de Volkstuinen vzw voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De Vrienden van de Volkstuinen VZW diende op 24 april 2023  een aanvraag in voor ondersteuning projecten. Dit project vindt plaats op 17 juni 2023. Het Reuzenfeest staat open voor alle buren en sympathisanten. De VZW Volkstuinen Deurne, VZW De Vijver en de VZW Vrienden van de Volkstuinen werken samen om dit project te realiseren.    

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Vrienden van de Volkstuinen VZW5.000,00 EUR
Positief, maar met verlaging van het bedrag
- Laagdrempelig
- Staat open voor iedereen
- Betrekt de buren
- Werkt samen met VZW De Vijver
- Gratis toegang

Het bedrag wordt verlaagd naar 3.563,00 EUR:
- de aankoop van polo's, bodywarmers en reservewielen worden niet weerhouden
- de koks kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen van 40,00 EUR en niet van 200,00 EUR

De spandoeken mogen eenmalig aangekocht worden, maar moeten bedrukt worden zonder datum of jaar, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden in een volgende editie.

Algemene financiële opmerkingen

De vereniging krijgt meteen 60% van het ondersteuningsbedrag uitbetaald. Het resterende saldo zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van het afrekeningsdossier worden betaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Vrienden van de Volkstuinen VZW
3.563,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vrienden van de Volkstuinen VZW
Mortselsesteenweg 95
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0538.797.683
IBAN: BE22 0017 0545 8747
3.563,00 EURbudgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505151557

Bijlagen

  • Reuzenfeest.pdf