Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCDE_00150 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Vernieuwen Herentalsebaan. Tijdelijke omleiding tramlijn over de Ruggeveldlaan tussen Boterlaarbaan en August Van de Wielelei - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 22/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DCDE_00150 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Vernieuwen Herentalsebaan. Tijdelijke omleiding tramlijn over de Ruggeveldlaan tussen Boterlaarbaan en August Van de Wielelei - Goedkeuring 2023_DCDE_00150 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - Vernieuwen Herentalsebaan. Tijdelijke omleiding tramlijn over de Ruggeveldlaan tussen Boterlaarbaan en August Van de Wielelei - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege richtte een collegiaal schrijven op 20 februari 2023 over de plannen van De Lijn bij de vernieuwing van de Herentalsebaan tussen de Manebruggestraat en Florent Pauwelslei (2023_DCDE_00044).

Het districtscollege vernam dat De Lijn in eerste instantie de tram niet wil stilleggen tijdens de werken, omdat het enkelspoorsysteem geboekt is tot 2023 door de werken aan de Belgiëlei.

De Lijn en de stad Antwerpen bereikten daarna wel een akkoord om de tramlijn uit de Herentalsebaan te trekken, door te laten rijden over de Ruggeveldlaan tussen de Boterlaarbaan en de August Van de Wielelei en te laten draaien aan het Wim Saerensplein.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Argumentatie

Het getuigt van weinig terreinkennis van De Lijn (en de stad Antwerpen) om die oplossing naar voor te schuiven. De keerlus op het Wim Saerensplein werkt alleen voor trams die uit Antwerpen komen vanuit de Ter Heydelaan en niet voor rijtuigen die van de Ruggeveldlaan komen. Bovendien werd de Ruggeveldlaan meer dan een decennium geleden aangelegd met een DBFM-constructie (design/ontwerp, build/bouw, finance/financier, maintain/onderhoud) in het kader van Brabo II. Dat maakt dat er onderhandeld moet worden met een aantal bedrijven uit dat consortium. Die onderhandelingen duren meestal vrij lang en die tijd is er gewoon niet.

De Herentalsebaan is in erbarmelijke toestand en moet dringend op de schop.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010401 - Bestuur

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om bij De Lijn aan te dringen op een tijdelijke omleiding over de Ruggeveldlaan tussen de Boterlaarbaan en de August van de Wielelei, met eindstation aan het rondpunt van Wommelgem. Op die manier worden aanpassingen aan het tramnet voorlopig vermeden.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vraag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.