Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCDE_00149 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - In ere herstellen van graf Constance Teichmann - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 22/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris
2023_DCDE_00149 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - In ere herstellen van graf Constance Teichmann - Goedkeuring 2023_DCDE_00149 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college - In ere herstellen van graf Constance Teichmann - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Maria Belpaire, boegbeeld van de Vlaamse beweging en eerste organisator van het onderwijs voor meisjes in Vlaanderen werd terecht opgenomen in het Canon van Vlaanderen.

Maria Belpaire leefde van 1853 tot 1948 en ligt begraven op het Sint-Fredegandusbegraafpark te Deurne (ook wel het Père-Lachaise van Antwerpen genoemd).

Op hetzelfde kerkhof ligt Constance Teichmann, de tante van Maria Belpaire, begraven. Zij is geboren in 1824 en overleed in Antwerpen in 1896. Constance Teichmann of de “Engel van Antwerpen” was een Vlaamse mecenas, filantroop en beschermster van kunstenaars.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Argumentatie

Zonder Constance Teichmann was er geen sprake geweest van de Vlaamse muziek. Zij smeedde een bijzondere band met Edgar Tinel en Peter Benoit. Ze steunde kunstenaars, zoals de schrijvers Hendrik Conscience, Prudens van Duyse en August Snieders. Ze stichtte het eerste kinderziekenhuis van België, genoemd naar de eerste Belgische koningin Louise-Marie, aan de Tabaksvest te Antwerpen.

Volgend jaar vieren we het feit dat Constance Teichmann 200 jaar geleden geboren is. Er komt een boek, een tentoonstelling, een wandeling,...


Het is beschamend hoe de stad Antwerpen omgaat met haar funerair erfgoed, zeker met het graf van één van de markantste (en minst erkende) vrouwen in Vlaanderen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010401 - Bestuur

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om het verwaarloosde graf van Constance Teichmann (Perk PMK 39) op het Sint-Fredegandusbegraafpark in ere te herstellen.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vraag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.