Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCDE_00030 - Districten Deurne en Borgerhout. Van Steenlandstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 13/02/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00030 - Districten Deurne en Borgerhout. Van Steenlandstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCDE_00030 - Districten Deurne en Borgerhout. Van Steenlandstraat - Proefopstelling. Schoolstraat. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Van Steenlandstraat in de districten Deurne en Borgerhout:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college van 20 november 2020 (jaarnummer 9653);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Muggenberglei';
 • maakt deel uit van het reglement 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Basisschool De Linde wenst een schoolstraat in te voeren.

Argumentatie

Bij aanvang en einde van de schooldag wordt gedurende 30 minuten voorrang gegeven aan de schoolgaande kinderen en hun ouders die zich te voet of met de fiets verplaatsen.

Een gemachtigd toezichter of vrijwilliger plaatst hiervoor een schoolstraatafsluiting aan de aanvang van de schoolstraat.

 • de straat wordt afgesloten met een nadarhek aan de toegang van de schoolstraat ter hoogte van de Herrystraat en de Van Lissumstraat;
 • het verkeersbord dat de toegang verbiedt (C3 met onderbord "op schooldagen van maandag tot en met vrijdag, van 8:15 uur tot 8:35 uur en van 15:20 uur tot 15:50 uur. Op woensdag van 8:15 uur tot 8:35 uur en van 12:00 uur tot 12:25 uur, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs) wordt aan de toegang van de schoolstraat, ter hoogte van de Herrystraat en de Van Lissumstraat geplaatst.

De proefperiode start op 17 april 2023 en duurt minimaal zes maanden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 20 januari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010405 - Adviesraden

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling in de Van Steenlandstraat om een schoolstraat voor basisschool De Linde op te starten.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.