Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCDE_00035 - Lokaal cultuurbeleid - ondersteuning projecten 2023 - Harmonie Ontwaking voor concert met etentje - Weigering

districtscollege Deurne
ma 13/02/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00035 - Lokaal cultuurbeleid - ondersteuning projecten 2023 - Harmonie Ontwaking voor concert met etentje - Weigering 2023_DCDE_00035 - Lokaal cultuurbeleid - ondersteuning projecten 2023 - Harmonie Ontwaking voor concert met etentje - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager: Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Harmonie OntwakingValentijnconcert op 12 februari 2023Concert met etentje 2.000,00 EUR

Argumentatie

Harmonie Ontwaking diende op 23 januari 2023 een aanvraag in voor ondersteuning projecten. Op 12 februari 2023 willen ze een concert met eten organiseren. Vermits deze aanvraag onvolledig was, werd een afspraak gemaakt op 31 januari 2023 zodat de leden van de Harmonie Ontwaking dit project verder konden toelichten. 

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

Aanvrager Gevraagd bedrag Advies beoordelingscommissie Argumentatie beoordelingscommissie
Harmonie Ontwaking 2.000,00 EURNegatief Het concert en het etentje is vooral gericht op de eigen leden. 
De gevraagde ondersteuning is vooral bedoeld om de traiteur te betalen.   
Leden kunnen een extra bijdrage betalen, zodat mensen met een beperkt budget gratis mee mag komen eten. Dit werkt stigmatiserend naar mensen die in armoede leven.  

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).
Het ondersteuningsreglement voor projecten is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 17 november 2022 (jaarnummer 126). 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert, op basis van het advies van de beoordelingscommissie, de toekenning van de projectondersteuning van 2.000,00 EUR aan de Harmonie Ontwaking.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • aanvraag Harmonie Ontwaking.jpg