Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCDE_00031 - Sport - Ondersteuning organisatie Valentijnrun - Antwerp Athletics VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 13/02/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00031 - Sport - Ondersteuning organisatie Valentijnrun - Antwerp Athletics VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00031 - Sport - Ondersteuning organisatie Valentijnrun - Antwerp Athletics VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 130), zijn middelen ingeschreven om Antwerp Athletics VZW te ondersteunen bij de organisatie van de Valentijnrun.

Argumentatie

De vereniging gebruikt de financiële ondersteuning om iedereen met enige sportieve interesse aan het lopen en het wandelen te krijgen in het kader van Valentijn.

Hiervoor is een afsprakennota opgesteld. Deze nota legt de inhoudelijke en financiële modaliteiten vast voor een jaarlijks bedrag van 1.000,00 EUR. De afsprakennota werd goedgekeurd op 31 januari 2022 (jaarnummer 33). 

De Valentijnrun vindt dit jaar plaats op zondag 12 februari 2023. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de jaargangen 2024 en 2025 is er een jaarlijks ondersteuningsbedrag voorzien van 1.000,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010305 - Sport

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan Antwerp Athletics VZW, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0479.671.433 voor een bedrag van 1.000,00 EUR voor het project Valentijnrun, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Antwerp Athletics VZW 
Ruggeveldlaan 480
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0479.671.433
IBAN: BE56 3200 6836 7488
1.000,00 EUR budgetplaats:5041500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010305A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090741
budgetperiode: 2300
4505147620