Terug
Gepubliceerd op 15/02/2023

2023_DCDE_00032 - Sport - Ondersteuning Winterwandeltocht - WSV Club 76 Merksem vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 13/02/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00032 - Sport - Ondersteuning Winterwandeltocht - WSV Club 76 Merksem vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00032 - Sport - Ondersteuning Winterwandeltocht - WSV Club 76 Merksem vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 130), zijn middelen ingeschreven om WSV Club 76 Merksem vzw te ondersteunen bij de organisatie van de Winterwandeltocht.

Argumentatie

De vereniging gebruikt de financiële ondersteuning om geïnteresseerde inwoners aan het wandelen te krijgen en daarbij Deurne en haar natuur in de kijker te zetten.

Hiervoor is een afsprakennota opgesteld. Deze nota legt de inhoudelijke en financiële modaliteiten vast voor een jaarlijks bedrag van 1.250,00 EUR. De afsprakennota werd goedgekeurd op 27 december 2021 (jaarnummer 379) voor een periode van twee jaar (1 januari 2022 tot en met 31 december 2023). 

De Winterwandeltocht zal plaatsvinden op zondag 5 maart 2023. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sport beleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De vereniging krijgt 60% van het ondersteuningsbedrag uitbetaald na goedkeuring door het districtscollege. Het resterende saldo wordt overgemaakt na het indienen van een projectverslag, met financiƫle afrekening, aan de administratie die de controle op de aanwending van de ondersteuning uitoefent.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010305 - Sport

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling van de ondersteuning voor het jaar 2023 aan WSV Club 76 Merksem vzw, Jozef Nellenslei 19, 2100 Deurne met ondernemingsnummer 0418.092.863 voor een bedrag van 1.250,00 EUR voor het project Winterwandeltocht, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
WSV Club 76 Merksem vzw
Jozef Nellenslei 19
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0418.092.863
IBAN: BE58 3200 8020 0579
1.250,00 EUR budgetplaats:5041500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2DEU010305A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090741
budgetperiode: 2300
4505147628