Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCDE_00065 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Deurne op feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 20/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00065 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Deurne op feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00065 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Deurne op feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 770) het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' goed. Hierin werd opgenomen dat de districten kunnen beslissen of ze een wekelijkse openbare markt willen organiseren op een feestdag.

Elke maandag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Deurne op het Arenaplein de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

Elke donderdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Deurne in de Ten Eekhovelei de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

Elke zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Deurne op het Wim Saerensplein de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

District Deurne wil in 2023 de wekelijkse openbare markt laten doorgaan op de feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023.

Argumentatie

District Deurne wil de wekelijkse openbare markten die plaatsvinden ook organiseren op de feestdagen 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023 om op die manier het bestaande aanbod nog te versterken. 

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 7 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat het (districts) college beslist of er een markt georganiseerd wordt op een feestdag. 

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de wekelijkse openbare markt op volgende feestdagen op te stellen: 

  • op het Arenaplein op 10 april 2023, 1 mei 2023 en 29 mei 2023;
  • in de Ten Eekhovelei op 18 mei 2023;
  • op het Wim Saerensplein op 11 november 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF

de marktkramers informeren over de extra opstellingen op 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 203;

SB/EFMF/MF toezicht houden op de markt;
SB/BOFelektriciteitskasten voorzien;
SW/B&O/VDCzorgen voor signalisatie op de markt;
DE/wijkoverlegde buurtbewoners informeren over de extra opstellingen op 10 april 2023, 1 mei 2023, 18 mei 2023, 29 mei 2023 en 11 november 2023;
SB/SRhet reinigen van het terrein na afloop van de markt;
MV/STtoezicht te houden op de markt.