Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCDE_00066 - Lokaal groenbeleid - Concretisering beleidslijn. Samenwerkingsafspraak 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 20/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00066 - Lokaal groenbeleid - Concretisering beleidslijn. Samenwerkingsafspraak 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00066 - Lokaal groenbeleid - Concretisering beleidslijn. Samenwerkingsafspraak 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De groendeskundige van het district Deurne stelt jaarlijks een samenwerkingsafspraak op die aangeeft hoe de stad Antwerpen en de districten met het openbaar groen willen omgaan. Het gaat hierbij zowel om het ontwikkelen van groenvoorzieningen als om het duurzaam in stand houden van het groen. In deze samenwerkingsafspraak worden de projecten van 2023 opgenomen. 

De samenwerkingsafspraak:

  • verankert het gewenste beleid en de wijze waarop het groen beheerd wordt;
  • geeft inzicht in de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen (dit is gekoppeld aan de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte).

De samenwerkingsafspraak wordt halfjaarlijks geëvalueerd en jaarlijks aangepast.

Argumentatie

De samenwerkingsafspraak is een afspraak tussen het district Deurne en de stad Antwerpen (de dienst Stadsbeheer/Groen- en Begraafplaatsen) over de te leveren generieke en specifieke dienstverlening qua aard, omvang en kosten. De groendienst wil diensten leveren die qua prijs, kwaliteit en doorlooptijd in evenwicht zijn. Deze drie componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in functie van het realiseren van de wensen van de districten. 

Over de inzet van de beschikbare middelen, zowel in termen van budget als personeel, dienen er beleidskeuzes gemaakt te worden, zoals:

  • welk onderhoudsniveau wordt voor een locatie nagestreefd;
  • welke beeldkwaliteit mag men dan verwachten.

Deze overeenkomst helpt de bedrijfseenheid Stadsbeheer en het district Deurne om jaarlijks de resultaten te evalueren, maar ook om een objectieve basis te creëren om in de toekomst op basis van “geleerde lessen” de werking van de dienst Stadsbeheer/Groen- en Begraafplaatsen bij te sturen.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplantingen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010102 - Groen en begraafplaatsen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de samenwerkingsafspraak 2023 tussen het district Deurne/lokaal groenbeleid en de dienst Stadsbeheer/Groen- en Begraafplaatsen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 2023_SWA_Deurne_V1.pdf