Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_DCDE_00166 - Ondersteuning projecten - Kon. Rapid A.C. VZW - 100 jarig bestaan - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 19/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Freddy Lorent, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00166 - Ondersteuning projecten - Kon. Rapid A.C. VZW - 100 jarig bestaan - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00166 - Ondersteuning projecten - Kon. Rapid A.C. VZW - 100 jarig bestaan - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgend project werd een aanvraag ingediend op 22 mei 2023:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Kon. Rapid A.C. VZW  Muurschildering naar aanleiding van 100-jarig bestaan.Viering 100-jarig bestaan vanaf september 2023.
5.000,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie.

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Kon. Rapid A.C. VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Kon. Rapid A.C. VZW diende op 22 mei 2023 een aanvraag in voor ondersteuning projecten. De aanvraag was onvolledig, er werd extra informatie opgevraagd en er was overleg met de vereniging. De uitvoering van het project vindt plaats in de zomer van 2023 (juli en augustus) en moet klaar zijn tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen.
Kon. Rapid A.C. werd opgericht in het voetbalseizoen 1923 – 1924. Vanaf september 2023 willen ze dit herdenken met allerlei activiteiten. Ter voorbereiding wordt een grote muurschildering aangebracht door de kunstenaar CAZ. In deze muurschildering zijn ook verwijzingen opgenomen naar het 100-jarig bestaan van het Rivierenhof. De muurtekening, die voor iederen zichtbaar is, wordt onthuld bij de start van het nieuwe seizoen in september 2023. In de loop van het seizoen volgen er nog andere projecten en evenementen. 

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Kon. Rapid A.C. VZW
5.000,00 EUR
Positief, met een aangepast bedrag
De muurschildering is de start van het feestjaar.
Het project is voor iedereen zichtbaar.
Er is afstemming met het Rivierenhof (100-jarig bestaan van het park).
Er volgen nog andere evenementen die voor iedereen toegankelijk zijn. 
We ondersteunen de aankoop van het materiaal en de voorbereidende werken ten bedrage van 1.849,50 EUR.

Algemene financiƫle opmerkingen

De vereniging krijgt het ondersteuningsbedrag uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van het afrekeningsdossier.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010305 - Sport

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Kon. Rapid A.C. VZW
1.849,50 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:


OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Kon. Rapid A.C. VZW
Buizerdlaan 13A
2100 Deurne
NBE: 0419.442.846
IBAN: BE79 9790 8167 6833
1.849,50 EURbudgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152675

Bijlagen

  • Aaanvraag Rapid.pdf
  • aanvulling Rapid.doc
  • Details kosten muurschildering.doc