Terug
Gepubliceerd op 19/06/2023

2023_DCDE_00168 - Eindejaarsverlichting district Deurne - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 19/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Freddy Lorent, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00168 - Eindejaarsverlichting district Deurne - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCDE_00168 - Eindejaarsverlichting district Deurne - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een raamovereenkomst afgesloten voor het huren, plaatsen en in werking stellen van eindejaarsverlichting voor het district Deurne.

GAC_2020_01248 (2020_DCDE_00201): 
De raamovereenkomst werd afgesloten met Decocity bvba, Industriepark 36A te 2220 Heist-op-den-Berg (ondernemingsnummer 0723.444.410) voor het huren, plaatsen en in werking stellen van eindejaarsverlichting voor het district Deurne.

Later werd de raamovereenkomst inhoudelijk gewijzigd naar volgende locaties:

  • Herentalsebaan
  • Turnhoutsebaan
  • Turnhoutsebaan tussen Frank Craeybeckxlaan en Gallifortlei

De wijzigingen werden goedgekeurd op het districtscollege van 30 augustus 2021 (2021_DCDE_00256).

Opdracht Wim Saerensplein
Voor het huren, plaatsen en in werking stellen van eindejaarsverlichting op het Wim Saerensplein in Deurne werd prijs gevraagd aan volgende aanbieders:

  • Ewal - geen offerte ontvangen
  • Leysen - geen offerte ontvangen
  • NNlight - offerte ontvangen - 4.537,50 EUR inclusief BTW

De opdracht werd gegund aan NNlight of beter gekend als Niagara BVBA, Oeyvaersbosch 20-22, 2630 Aartselaar (ondernemingsnummer 0433.502.502).

Opdracht Laanbomen voor het districtshuis

Voor het huren, plaatsen en in werking stellen van eindejaarsverlichting op het Wim Saerensplein in Deurne werd prijs gevraagd aan volgende aanbieders:

  • Ewal - geen offerte ontvangen
  • Leysen - geen offerte ontvangen
  • NNlight - offerte ontvangen - 3.993,00 EUR inclusief BTW

De opdracht werd gegund aan NNlight of beter gekend als Niagara BVBA, Oeyvaersbosch 20-22, 2630 Aartselaar (ondernemingsnummer 0433.502.502).

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW 17/12/2018.

Algemene financiële opmerkingen

De betaling van bestelbon 4005550553 voor het bedrag van 4.537,50 EUR inclusief BTW aan Niagara BVBA voor het huren, plaatsen en in werking stellen van de eindejaarsverlichting voor het Wim Saerensplein werd goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

De betaling van bestelbon 4005550551 voor het bedrag van 3.9930,00 EUR inclusief BTW aan Niagara BVBA voor het huren, plaatsen en in bedrijf stellen van eindejaarsverlichting in de laanbomen aan het districtshuis Deurne werd goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging voor het huren, plaatsen en in werking stellen van eindejaarsverlichting in het District Deurne, voor een bedrag van 39.910,64 EUR (incl. BTW) bij Decocity BVBA, Industriepark 36A, 2220 Heist-op-den-Berg (ondernemingsnummer 0723.444.410), goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Decocity BVBA
Industriepark 36A
2220 Heist-op-den-Berg
ondernemingsnummer: BE0723.444.410
rekeningnummer: BE86 0018 5912 6450

39.910,64 EUR (incl. BTW) budgetplaats:5044500000
budgetpositie:61419
functiegebied:2DEU010302A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090719
budgetperiode:2300
4005557180