Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCDE_00128 - Markten en foren - feestmarkt Lakborslei - annulatie wekelijkse markt Ten Eekhovelei - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 08/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00128 - Markten en foren - feestmarkt Lakborslei - annulatie wekelijkse markt Ten Eekhovelei - Goedkeuring 2023_DCDE_00128 - Markten en foren - feestmarkt Lakborslei - annulatie wekelijkse markt Ten Eekhovelei - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college een wijziging van het opportuniteits- en bevoegdhedenkader goed en werd dit document hernoemd naar het Evenementenkader.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties goed.

Op 6 maart 2023 (jaarnummer 00082) keurde de gemeenteraad de aanpassingen op het evenementenkader met betrekking tot toelating en ondersteuning van evenementen goed.


Juridische grond

Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2019 (jaarnummer 801).

Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Wijziging retributiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020 (jaarnummer 182).

Inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties - Retributiereglement 2021-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020 (jaarnummer 751).

Regelgeving: bevoegdheid

    Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie van lokale feestelijkheden en de ondersteuning van lokale feestelijkheden door derden.

    Artikel 9 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor:

    • de organisatie van een lokale openbare markt of foor, waaronder het marktplan en de begin-en einduren;
    • de occasionele wijziging van een lokale openbare markt of foor: plaats, tijdstip, thema, ...;
    • de praktische organisatie van een lokale marktcommissie.

Argumentatie

Op donderdag wordt er elke week een markt georganiseerd op de Ten Eekhovelei.

Op 18 mei is het Onze-Lieve-Heer Hemelvaart - een officiƫle feestdag. De vereniging van marktkramers (AMV) heeft de vraag gesteld in februari 2023 om op die dag een feestmarkt te mogen organiseren op de Lakborslei. Daar is een toezegging op gebeurd.

Omdat het zowel organisatorisch, als op vlak van mobiliteit, niet haalbaar om twee markten op het zelfde moment en op verschillende locaties te laten doorgaan, wordt de wekelijkse markt op de Ten Eekhovelei geannuleerd. Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010304 - Markten en middenstand

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de annulatie van de wekelijkse markt op de Ten Eekhovelei, die gepland is op 18 mei 2023, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.