Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

2023_DCDE_00125 - Ondersteuning projecten - Deurne Wieler Spurters VZW - Deurne Beleeft - toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 02/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00125 - Ondersteuning projecten - Deurne Wieler Spurters VZW - Deurne Beleeft - toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00125 - Ondersteuning projecten - Deurne Wieler Spurters VZW - Deurne Beleeft - toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Deurne Wieler Spurters VZW
Deurne Beleeft
Straattheater, Deurne Swingt en zingt met afterparty en Ladies Profronde
9.500,00 EUR

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Deurne Wieler Spurters VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Deurne Wieler Spurters VZW diende op 9 maart 2023  een aanvraag in voor ondersteuning projecten. Dit project vindt plaats op 15 juli 2023. De beoordelingscommissie vroeg extra informatie op rond de begroting en de jaarafekening van 2022.  

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Deurne Wieler Spurters VZW
9.500,00 EUR
Positief, met verlaging van het bedrag
Dit project is toegankelijk voor alle inwoners van Deurne, het is geschikt voor alle leeftijden.
Het straattheater, de acts en de optredens zijn gratis.

Volgens artikel 10 van het reglement is het maximum bedrag voor een ondersteuning van een project 5.000,00 EUR. Het te ondersteunen bedrag wordt daarom verlaagd van 9.500,00 EUR naar 5.000,00 EUR.

Er wordt niet ingegaan op de vraag van het voorschot. Bij de afrekening zal het verschil worden ondersteund met een maximum van 5.000,00 EUR. Dit zal berekend worden op alle inkomsten en uitgaven die gedaan worden en moeten aangetoond worden bij de afrekening.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Deurne Wieler Spurters VZW
5.000,00 EUR


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Deurne Wieler Spurters VZW
Eugeen Fahylaan 44
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0479.410.127
IBAN: BE85 7350 3554 2606
5.000,00 EUR
budgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505150549

Bijlagen

  • Deurne Wieler spurters VZW - Deurne Beleeft.pdf
  • Balans per 31 12 2022.pdf
  • FISCALE BALANS (002).pdf