Terug
Gepubliceerd op 02/05/2023

2023_DCDE_00122 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023 - Indexering - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 02/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Verontschuldigd

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00122 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023 - Indexering - Goedkeuring 2023_DCDE_00122 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023 - Indexering - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad besliste op 21 oktober 2019 (jaarnummer 607) het bedrag van de presentiegelden met ingang van 1 januari 2020 te verhogen naar 213,33 EUR.
De districtsraad besliste op 23 januari 2020 (jaarnummer 151) om de presentiegelden te verhogen naar 213,33 EUR. 

Op onderstaande data waren er indexaanpassingen waardoor de presentiegelden verhoogd zijn.
- Op 1 april 2021 verhoogd naar 217,59 EUR.
- In oktober 2021 verhoogd naar 221,94 EUR.
- Op 1 februari 2022 verhoogd naar 226,40 EUR.
- Op 1 april 2022 verhoogd naar 230,91 EUR.
- Op 1 juni 2022 verhoogd naar 235,52 EUR.
- Op 1 september 2022 verhoogd naar 240,24 EUR.
- Op 1 december 2022 verhoogd naar 245,05 EUR.
- Op 1 januari 2023 verhoogd naar 249,95 EUR.

Op 27 maart 2023 (jaarnummer 76) keurde het districtscollege goed dat er 119 zitpenningen aan 245,05 EUR (= 29.160,95 EUR) uitbetaald werden.

Argumentatie

Het districtscollege bepaalt het aantal raden en het aantal commissiezittingen, evenwel rekening houdende met het minimum aantal raadszittingen van tien per jaar.

Juridische grond

Artikel 17 van het Decreet over het lokaal bestuur legt het principe vast dat de raadsleden presentiegeld ontvangen op kosten van hun gemeente. Deze artikels zijn ook van toepassing op de districten (artikel 119 § 1 van het Decreet voor het lokaal bestuur), met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad.

Besluit van de Vlaamse regering over het statuut van de lokale mandataris, goedgekeurd op 6 juli 2018.

Algemene financiële opmerkingen

De zitpenningen voor de districtsraadsleden vallen ten laste van het district.
In het eerste kwartaal 2023 gaat het om zitpenningen voor een totaal bedrag van 29.160,95 EUR waarvan

119 zitpenningen aan 245,05 EUR = 29.160,95 EUR.

Op 1 januari 2023 is het bedrag van de zitpenningen geïndexeerd van 245,05 EUR naar 249,95 EUR.
Bijgevolg moet er voor het eerste kwartaal 2023 een bedrag van 583,10 EUR extra (119 x 4,90 EUR) aan zitpenningen uitbetaald worden.Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de indexering van de presentiegelden voor de districtsraads- en commissiezittingen van het eerste kwartaal van 2023 en de uitbetaling van 583,10 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Presentiegelden district Deurne eerste kwartaal 2023 - indexering583,10 EURbudgetplaats: 5040100000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 2DEU010401A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090190
budgetperiode: 2300
Uitbetaling via payroll

Bijlagen

  • Presentiegelden_indexering_1ste_kwartaal2023.xlsx