Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCDE_00155 - Ondersteuning - Deurne Bruist en Deurne Feest - Ondersteuning projecten - Winkelcentrum Gallifort vzw - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
di 30/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00155 - Ondersteuning - Deurne Bruist en Deurne Feest - Ondersteuning projecten - Winkelcentrum Gallifort vzw - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00155 - Ondersteuning - Deurne Bruist en Deurne Feest - Ondersteuning projecten - Winkelcentrum Gallifort vzw - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 november 2022 (jaarnummer 126) keurde de districtsraad het reglement ondersteuning projecten goed.

Winkelcentrum Gallifort vzw diende twee aanvragen in voor ondersteuning  op basis van het reglement ondersteuning projecten: Deurne Bruist (aangevraagd op 11 mei 2023) en Deurne Feest (aangevraagd op 10 mei 2023).

Op zondag 9 juli wordt er een feestmarkt met kinderdorp georganiseerd in de Frank Craeybeckxlaan door de Antwerpse Marktvereniging. Voor de organisatie van de straatanimatie tijdens de feestmarkt en het kinderdorp diende het Winkelcentrum Gallifort vzw een aanvraag in voor ondersteuning ten bedrage van 4.845,00 EUR.  De organisatie van de straatanimatie en het kinderdorp wordt opgenomen door het Winkelcentrum Gallifort vzw.  Deze aanvraag gebeurde onder de titel Deurne Bruist.

Op zondag 9 juli  organiseert het Winkelcentrum Gallifort vzw de grootste rommelmarkt van Deurne. Deze Rommelmarkt XL zal plaatsvinden in verschillende straten, zoals de Frank Craeybeckxlaan, de Gallifortlei, de Lundenstraat, de Thissiusstraat, de Plankenbergstraat en de Eikblokstraat. Voor de organisatie van de straatanimatie tijdens de Rommelmarkt XL diende het Winkelcentrum Gallifort vzw een aanvraag in voor ondersteuning ten bedrag van 5.000,00 EUR. Deze aanvraag gebeurde onder de titel Deurne Feest.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Argumentatie

De beoordelingscommissie behandelde volgende projectdossiers voor ondersteuning. 

Beide aanvragen van het Winkelcentrum Gallifort gaan over de organisatie van straatanimatie op zondag 9 juli tijdens de feestmarkt en de rommelmarkt. Daarnaast zijn er ook activiteiten voor kinderen. 

Aanvrager 
ProjectGevraagd bedrag Advies 
Winkelvereniging Gallifort Deurne Bruist 4.845,00 EURPositief indien beide aanvragen als 1 project worden beschouwd 
Winkelvereniging Gallifort 
Deurne Feest5.000,00EURPositief indien beide aanvragen als 1 project worden beschouwd 


Argumentatie beoordelingscommissie 

Bij de aanvragen voor Deurne Bruist en Deurne Feest is dezelfde affiche toegevoegd. Op deze affiche wordt alleen promotie gemaakt voor Deurne Feest. Op de affiche, aangeleverd door het Winkelcentrum Gallifort vzw, is er sprake van de 3de editie van Deurne Feest op zondag 9 juli. Deurne Feest zal plaatsvinden tussen 9 en 17 uur en bestaat uit de rommelmarkt, het kinderdorp en de feestmarkt.  

In beide aanvragen is terug te vinden dat de online promotie opgenomen wordt door  Deurne Leeft. Op de website van Deurne Leeft is terug te vinden dat: "Naast de Rommelmarkt XL biedt Deurne Feest een feestmarkt op de Frank Craeybeckxlaan, georganiseerd door de Antwerpse marktvereniging. Voor de kleintjes is er een kinderdorp met schminken en tal van creatieve workshops."   

De beoordelingscommissie vindt Deurne Feest een waardevol evenement waar veel volk op afkomt. De beoordelingscommissie is van oordeel dat beide aanvragen over hetzelfde evenement gaan. Hoewel er verschillende organisaties aan de organisatie deelnemen wordt de organisatie van de straatanimatie en het kinderdorp georganiseerd door het Winkelcentrum Gallifort vzw. 

Voorgesteld bedrag voor ondersteuning: 5.000,00 EUR
In het reglement "ondersteuning projecten" van het district Deurne is in Artikel 10 bepaald dat de financiƫle ondersteuning maximum 5.000,00 EUR bedraagt.


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010302 - Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Winkelcentrum Gallifort vzw 5.000,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Winkelcentrum Gallifort vzw
Gallifortlei 104, 2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0737.931.953
IBAN BE53 7360 6993 5953
5.000,00 EURbudgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505151659

Bijlagen

  • Gallifort Deurne Bruist.pdf
  • Gallifort Deurne Feest.pdf
  • poster-a3-deurne-feest_UIT.jpg