Terug
Gepubliceerd op 13/03/2023

2023_DCDE_00063 - Ondersteuning projecten - Jeugd - Studio Sesam voor project Droomkasteel: Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 13/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00063 - Ondersteuning projecten - Jeugd - Studio Sesam voor project Droomkasteel: Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00063 - Ondersteuning projecten - Jeugd - Studio Sesam voor project Droomkasteel: Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde toelage:
Studio Sesam VZWDroomkasteelVoorleesnamiddag3.750,00 EUR

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Studio Sesam VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Studio Sesam Vzw diende een aanvraag in voor ondersteuning projecten. Op 18 maart 2023 willen ze een voorleesnamiddag voor (groot)ouders en kinderen van 2 tot 12 jaar in kasteel Sterckshof in het kader van Jeugdboekenmaand organiseren. Het thema van de voorleessessies is "het Droomkasteel", daarom kiest de organisatie voor het Sterckshof als locatie.

De voorleessessies worden gegeven door 11 auteurs van jeugdboeken. In totaal kunnen meer dan 350 kinderen en hun (groot)ouders deelnemen aan de verschillende voorleessessies.

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Studio Sesam VZW3.750,00 EUR
PositiefHet project is een mooie aanvulling op het programma van de Jeugdboekenmaand.
Er is een mooie samenwerking met de bibliotheek.
Ze richten zich op een breed publiek
Het is de eerste keer dat ze dit organiseren, het verdient zeker een kans.


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Het reglement ondersteuning projecten Deurne is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 17 november 2022 (jaarnummer  126).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010201 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Studio Sesam VZW3.750,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Studio Sesam VZW
Maria-Theresialei 38
2180 Ekeren
IBAN: BE58 9733 9250 5379
Ondernemingsnummer:
0466.971.856

3.750,00 EURbudgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505149306

Bijlagen

  • 2023 District Deurne - Projectondersteuning Studio Sesam Vzw.docx
  • Begroting Studio Sesam.pdf