Terug
Gepubliceerd op 13/03/2023

2023_DCDE_00060 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 10 - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 13/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00060 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 10 - Kennisneming 2023_DCDE_00060 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 10 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 10 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag op de eerstvolgende raadscommissie mondeling beantwoord.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd.

Juridische grond

Artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne, goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 en gewijzigd op 20 februari 2020, bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van volgende binnengekomen schriftelijke vragen:

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
7 maart 2023Benjamin WeytsInvoering EDC kaartFrank Vercammen
7 maart 2023Benjamin WeytsBanken EksterlaerparkFreddy Lorent


Artikel 2

Het districtscollege wijst deze vraag voor gevolg toe aan het districtscollegelid waaraan de vraag werd gesteld.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • BW_FV_invoering_EDC_kaart.pdf
  • BW_FL_banken_Eksterlaerpark.pdf