Terug districtsraad Deurne

Thu 22/06/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne

Mededelingen

Openbare zitting

A-punten

District Deurne

secretariaat
lokaal cultuurBeleid en feestelijkheden

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

District Deurne

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties