Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00173 - Ten Nessestraat (Groene sproet). Wegeniswerken. SWOU11760E - Eindafrekening - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00173 - Ten Nessestraat (Groene sproet). Wegeniswerken. SWOU11760E - Eindafrekening - Goedkeuring 2023_DCDE_00173 - Ten Nessestraat (Groene sproet). Wegeniswerken. SWOU11760E - Eindafrekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Gunning opdracht SWOU11760E
Goedkeuring college7 mei 20213760
GunningsbriefVerzonden20 mei 2021--
Eindafrekening
Goedkeuring college
14 april 2023
2431
Op 7 mei 2021 (jaarnummer 3760) gunde het college de wegeniswerken in de Ten Nessestraat (Groene Sproet), district Deurne, aan de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 tegen de som van 431.282,95 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 2: cluster Midden - district Antwerpen, inclusief de bovenlokale locaties.

In de zitting van 14 april 2023 (jaarnummer 2431) keurde het college de eindafrekening voor de wegeniswerken in de Ten Nessestraat (Groene Sproet), district Deurne, goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
Ten Nessestraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
OmschrijvingStadAquafinTotaal
Inschrijvingsprijs

375.003,57

56.279,37

431.282,94
Vermoedelijke hoeveelheid in meer

32.618,47

9.736,01

42.354,48
Vermoedelijke hoeveelheid in min

-48.479,94

-18.838,05

-67.317,99
Prijsherziening

11.678,27

1.820,93

13.499,20
Rectificatie31,81
1,59
33,40
Afrondingsfout eenheidsprijzen
0,00

0,01

0,01
Totaal

370.852,18

48.999,86

419.852,04
21% btw

77.878,96

10.289,97

88.168,93
Afrondingsfout btw0,02
-0,02
0,00
Algemeen totaal

448.731,16

59.289,81

508.020,97
Vastgelegd budget

499.129,74

--

Restbudget

50.398,58

--

Algemene financiƫle opmerkingen

Voor deze werken werd onderstaande bestelbon in EUR vastgelegd:
BestelbonOmschrijvingBudgetRestbudget
ten laste van de stad
4005446636 Gunning
499.129,74
50.398,58

Vorderingsstaat 5, voor een bedrag van 125.322,81 EUR (inclusief btw), zal worden afgerekend op bestelbon 4005446636 .

Aandeel district Deurne (50%) op basis van de eindafrekening bedraagt 224.365,58 EUR.
De dotatie van het district Deurne aan de stad is ingeschreven (in EUR) op:

OmschrijvingCodeBedrag
Uitgave district DeurneSUB_NR/INTERN/2100/5042500000/664410/2DEU010101M01315/2DE090200
215.000,00
Bon 4205037012
Intracompany factuur 5001707240/2021

SUB_NR/INTERN/2300/5042500000/664410/2DEU010101M01315/2DE090200 
9.365,58
Bon 4205039246
Intracompany factuur 5002406150/2023
Ontvangst StadSUB_NR/INTERN/2100/5150500000/150411/2LMS040204A00000/2SA020680 
215.000,00


SUB_NR/INTERN/2300/5150500000/150411/2LMS040204A00000/2SA020680 
9.365,58


Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
2DEU010101 - Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid
2DEU010101M01315 - SWOU11760 Ten Nessestraat (Groene sproet Ten Nessestraat)

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 508.020,97 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Ten Nessestraat (Groene Sproet), district Deurne, uitgevoerd door de firma Verbruggen bv, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241 (SWOU11760E).
Het aandeel van de stad bedraagt 448.731,16 EUR, hiervan is 224.365,58 EUR ten laste van het district Deurne.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis dat haar aandeel voor een bedrag van 224.365,58 EUR werd verrekend met intracompany factuur 5001707240/2021 (215.000,00 EUR) en factuur 5002406150/2023 (9.365,58 EUR).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230203_11760_eindafrekening_definitief.xlsx