Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00174 - Ondersteuning - Jeugdverenigingen - Ondersteuning werking 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00174 - Ondersteuning - Jeugdverenigingen - Ondersteuning werking 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00174 - Ondersteuning - Jeugdverenigingen - Ondersteuning werking 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 november 2022 (jaarnummer 0130) keurde de districtsraad de aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 17 december 2020 (jaarnummer 178) keurde de districtsraad het reglement ondersteuning jeugdverenigingen goed. 

De jeugdverenigingen met een werking van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 moesten voor 31 maart 2023 hun aanvraag voor de ondersteuning van de werking indienen.

Volgende jeugdverenigingen dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement ondersteuning jeugdverenigingen: Chiro Feniks FV; Chiro Frelus FV; Chiro Icarus FV; Chiro Josto FV; Ebbenhout VZW;  Eenheid Prins Albert VZW; FOS 205 Impeesa FV; Jeugdbond voor natuur en milieu - afdeling Antwerpen FV; Jeugdhuis Josto FV; Scouts en gidsen Vlaanderen Jin Jonas Morckhoven FV; Rode Valken Deurne FV; Scouts 43e Sint Rumoldus FV; Scouts 68 Sint Maarten FV; Scouts 7de Sint Aleydis FV; Scouts Sint-Bernadette 49/80 Deurne FV; Vlaams Nationaal Jeugdverbond FV. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Volgende verenigingen voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in het ondersteuningsreglement voor jeugdverenigingen. De verenigingen brachten hiervoor de nodige bewijzen binnen. Er kan ondersteuning worden verleend. 

Aanvrager Bedrag 
Chiro Feniks FV
3.390,00 EUR
Chiro Frelus FV4.240,00 EUR
Chiro Icarus FV3.655,00 EUR
Chiro Josto FV5.755,00 EUR
Ebbenhout VZW2.000,00 EUR
Eenheid Prins Albert VZW3.910,00 EUR
FOS 205 Impeesa FV
5.155,00 EUR
Jeugdbond voor natuur en milieu - afdeling Antwerpen FV
5.820,00 EUR
Jeugdhuis Josto FV3.220,00 EUR
Scouts en gidsen Vlaanderen Jin Jonas Morckhoven FV
3.880,00 EUR
Rode Valken Deurne FV
3.195,00 EUR
Scouts 43e Sint Rumoldus FV
4.610,00 EUR
Scouts 68 Sint Maarten FV
6.385,00 EUR
Scouts 7de Sint Aleydis FV
6.505,00 EUR
Scouts Sint-Bernadette 49/80 Deurne FV
5.230,00 EUR
Vlaams Nationaal Jeugdverbond FV
3.675,00 EUR


Algemene financiƫle opmerkingen

De uitgave van 70.625,00 EUR wordt verrekend op budgetplaats 5041000000. Dit bedrag wordt na goedkeuring uitbetaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010201 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Chiro Feniks FV
3.390,00 EUR
Chiro Frelus FV4.240,00 EUR
Chiro Icarus FV3.655,00 EUR
Chiro Josto FV5.755,00 EUR
Ebbenhout VZW2.000,00 EUR
Eenheid Prins Albert VZW3.910,00 EUR
FOS 205 Impeesa FV
5.155,00 EUR
Jeugdbond voor natuur en milieu - afdeling Antwerpen FV
5.820,00 EUR
Jeugdhuis Josto FV3.220,00 EUR
Scouts en gidsen Vlaanderen Jin Jonas Morckhoven FV
3.880,00 EUR
Rode Valken Deurne FV
3.195,00 EUR
Scouts 43e Sint Rumoldus FV
4.610,00 EUR
Scouts 68 Sint Maarten FV
6.385,00 EUR
Scouts 7de Sint Aleydis FV
6.505,00 EUR
Scouts Sint-Bernadette 49/80 Deurne FV
5.230,00 EUR
Vlaams Nationaal Jeugdverbond FV
3.675,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Chiro Feniks FV
Van Dornestraat 154
2100 Deurne
IBAN: BE39 0013 7959 4119
NXX0028272728
3.390,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152929
Chiro Frelus FV
Coeveltstraat 13
2100 Deurne
IBAN: BE16 9734 0988 7274
NXX0013833881
4.240,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152930
Chiro Icarus FV
Karel Govaertsstraat 35
2100 Deurne
IBAN: BE94 0688 9548 3314
NXX0013247626
3.655,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152940
Chiro Josto FV
Herrystraat 22
2100 Deurne
IBAN: BE38 9795 8147 3272
NXX0013834079
5.755,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152933
Bois d'Ebéne - Ebbenhout VZW
Frans Messingstraat 41
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0671.862.976
IBAN BE60 0018 1660 3670
2.000,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152934
Eenheid Prins Albert VZW
Bosuil 10
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0420.352.468
IBAN: BE98 9731 1207 0093
3.910,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152935
FOS 205 Impeesa FV
Peter Benoitlaan 31
2100 Deurne
IBAN: BE72 0682 4107 3016
NXX0003701242
5.155,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152937
Jeugdbond voor natuur en milieu - afdeling Antwerpen FV
Herrystraat 22
2100 Deurne
IBAN: BE93 8918 7412 1267
NXX0015890578
5.820,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152941
Jeugdhuis Josto FV
Herrystraat 22
2100 Deurne
iBAN: BE75 9733 6488 6651
NXX0035572373
3.220,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152943
Scouts en gidsen Vlaanderen Jin Jonas Morckhoven FV
Schotensesteenweg 420
2100 Deurne
IBAN: BE18 7310 2712 0565
NXX0003701638
3.880,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152949
Rode Valken Deurne FV
Suzanne Spanhovestraat 2
2100 Deurne
IBAN: BE33 2200 3174 9146
NXX0003776763
3.195,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152951
Scouts 43e Sint Rumoldus FV
August van de Wielelei 218
2100 Deurne
IBAN: BE64 9791 6588 4452
NXX0011930901
4.610,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152952
Scouts 68 Sint Maarten FV
Waasdonk 108
2100 Deurne
IBAN: BE45 7340 5370 7289
NXX0002631965
6.385,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152954
Scouts 7de Sint Aleydis FV
Tirinusstraat 28
2100 Deurne
IBAN: BE66 7340 5467 2643
NXX0013837940
6.505,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152956

Scouts Sint-Bernadette 49/80 Deurne FV
Schotensesteenweg 420
2100 Deurne
IBAN: BE29 2200 6186 9464
NXX0003769835
5.230,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152958
Vlaams Nationaal Jeugdverbond FV
Krijgsbaan 1
2100 Deurne
IBAN: BE64 4149 1941 6152
NXX0015890776
3.675,00 EUR
budgetplaats:5041000000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505152959

Bijlagen

  • reglement jeugd.pdf