Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCDE_00169 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 24 - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 26/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00169 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 24 - Kennisneming 2023_DCDE_00169 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 24 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 24 ontving het districtscollege schriftelijke vragen.

Juridische grond

Artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne, goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 en gewijzigd op 20 februari 2020, bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag op de eerstvolgende raadscommissie mondeling beantwoord.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van volgende binnengekomen schriftelijke vragen:

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
18 juni 2023Vlaams BelangQR codesTjerk Sekeris
18 juni 2023Vlaams BelangOnkosten van mandatarissenTjerk Sekeris


Artikel 2

Het districtscollege wijst deze vraag voor gevolg toe aan het districtscollegelid waaraan de vraag werd gesteld.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • VB_TS_onkosten_mandatarissen.pdf
  • VB_TS_QR codes.pdf