Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DCDE_00157 - Ondersteuning projecten - Cultuur - Lore Van Roelen - LR.RG: toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00157 - Ondersteuning projecten - Cultuur - Lore Van Roelen - LR.RG: toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00157 - Ondersteuning projecten - Cultuur - Lore Van Roelen - LR.RG: toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Lore Van Roelen LR.RGOntmoeting en participatie
4.920,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Het reglement ondersteuning projecten Deurne is goedgekeurd door de districtsraad van Deurne op 17 november 2022 (jaarnummer  126).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Lore Van Roelen voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Lore Van Roelen diende op 28 april 2023 een aanvraag in voor ondersteuning projecten. 

Het project, het tentoonstellingsplatform LR.RG, start op 9 juni 2023 en is een samenwerking tussen De Voortuin, SAAMO en buurtbewoners. In "De Voortuin" werden in 2022 vanuit de organisatoren expo's georganiseerd. Deze expo's kenden een groot succes. In 2023 willen ze dit project verder zetten, maar de tentoonstellingen zullen plaatsvinden in een binnenruimte (de Garage). Bij goed weer zal ook de buitenruimte voor de woning gebruikt worden. Voor dit project zal de Voortuin  samenwerkingen aangaan met de buurt en buurtbewoners. De tentoonstellingen zullen twee dagen te bezoeken zijn: vrijdag en zaterdag. Tussen juni en november willen ze minstens 3 tentoonstellingen organiseren. Voor elke tentoonstelling worden er telkens 6 kunstenaars uitgenodigd (o.a. uit Deurne).

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Lore Van Roelen4.920,00 EUR
PositiefWaardevol
Open
Prikkelt mensen
Buurtgericht
Samenwerkingen (met o.a. SAAMO)


Algemene financiƫle opmerkingen

De vereniging krijgt meteen 60% van het ondersteuningsbedrag uitbetaald. Het resterende saldo zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van het afrekeningsdossier worden betaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010201 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Lore Van Roelen4.920,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Lore Van Roelen (NP)
P0209135939
Steenbergestraat 9 bus A
3384 Glabbeek
IBAN: BE66 1430 9790 6043


4.920,00 EURbudgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505151766

Bijlagen

  • LR.RG Inkomsten uitgaven.pdf
  • tentoonstelling.pdf