Terug
Gepubliceerd op 05/06/2023

2023_DCDE_00158 - Ondersteuning - Jeugdwerk - Jeugdhuis Josto FV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 05/06/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00158 - Ondersteuning - Jeugdwerk - Jeugdhuis Josto FV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring 2023_DCDE_00158 - Ondersteuning - Jeugdwerk - Jeugdhuis Josto FV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het aangepast meerjarenplan 6 van 2020 - 2025, goedgekeurd door de districtsraad op 17 november 2022 met jaarnummer 130 werd een nominatieve ondersteuning toegekend voor 2023 aan Jeugdhuis Josto FV, Herrystraat 22, 2100 Deurne van 2.500,00 EUR voor de organisatie van de zomerbar 2023.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Argumentatie

Het districtscollege keurde op 25 januari 2021 (jaarnummer 0025) de afsprakennota met Jeugdhuis Josto FV goed voor de looptijd van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2025.

Jeugdhuis Josto FV organiseert wekelijkse ontmoetingsmomenten voor jongeren. Jeugdhuis Josto wil een breder publiek bereiken door op 5, 12, 19 en 26 augustus 2023 concerten te organiseren waar jonge beginnende groepen een kans krijgen. Dit jaar willen ze het aanbod nog uitbreiden door overdag workshops en activiteiten te organiseren samen met lokale organisaties.  

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en de uitbetaling goed van de ondersteuning aan Jeugdhuis Josto FV, Herrystraat 22, 2100 Deurne met nummer NXX0035 572 373 voor een bedrag van 2.500,00 EUR voor het project zomerbar. 


Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Jeugdhuis Josto FV
Herrystraat 22,
2100 Deurne
nummer: NXX0035 572 373
IBAN BE75 9733 6488 6651
2.500,00 EURbudgetplaats: 5041000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2DEU010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2DE090759
budgetperiode: 2300
4505147634