Terug districtsraad Wilrijk

Thu 09/11/2023 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Wilrijk

secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties