Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00116 - Sport - Uitbetaling materiaal- en infrastructuursubsidies. Aanvragen 2022 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00116 - Sport - Uitbetaling materiaal- en infrastructuursubsidies. Aanvragen 2022 - Goedkeuring 2023_DCWI_00116 - Sport - Uitbetaling materiaal- en infrastructuursubsidies. Aanvragen 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 november 2019 (jaarnummer 91) keurde de districtsraad het definitief bestuursakkoord Wilrijk goed.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 94) keurde de districtsraad het nieuwe reglement 'Subsidie Materiaal en Infrastructuur sportclubs' goed .

Op 28 oktober 2021 (jaarnummer 79) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 1 december 2022 (jaarnummer 100) keurde de districtsraad de uitzondering op reglementen voor aanvragen 2022 goed.

Volgende Wilrijkse sportclubs dienden een subsidieaanvraag in voor materiaal- en of infrastructuursubsidies:

Aanvrager      Omschrijving aanvraag MATERIAAL subsidies Omschrijving aanvraag INFRASTRUCTUUR subsidies
KVC Wilrijk vzw

Pro Solo rebounder keepers, Trainingshorde-set, Slalomstangen, Hordenset, Platte hoedjes, Coördinatieladder, Taktiekbord, Trainingshesjes, Ringen, hoepels, trainingsringen

Huys Arts vzw
Stelling, luidsprekers
dispensers, verlichting, rolluiken, keuring brandblussers
Koninklijke skiclub Zondal vzw

Slalompalen, boormachine

Koninklijke Modern Skaters Club Wilrijk vzw
Vouwtent, onderhoud waterzuiger
condensatieketel
VK Valaarhof
Vernieuwing van het sportmateriaal, zoals netten, kegels en sporttassen

Atletiek voor iedereen
Stalen sleepmat, afstootbalk kogel, erepodium, discussen, loper verspringen tent, speren

We Ski vzw
Boormachine, gereedschap, palen

Koninklijke Katholieke Turn- en Zwemvereniging Apollo VZW
Controle longes, touw, draadspanner, module hellend vlak

Azua Tennis

Terreinen herstel, watersproeisysteem, uitmeten zekeringskast, huur verlichting, onderhoud ketel, herstel lekken
Daehan
Aankoop krachttoestellen, Materiaal sportkamp, CO2 meters, Keuring Brandblussers

Judo club Bujin
Blaze pods 2022, Coordination rings, Judo Budy

Moby Dick diving team
Onderhoud ontspanner, Keuring flessen, herstellingen ontspanners, Vervangen O2 cellen, Ontsmettingsmiddelen, Trimvesten

 United by 13 vzw
sportmateriaal jeugd, Fitness jeugd, Fitnessmateriaal jeugd, Fitness jeugd

Red Vic BBC
Onderhoud leidingwater, netten, uitrusting
herentoilet, lampen, controle infrastructuur, elektrische keuring, zijdeur brandblussers, verlichting, verlichting
Antwerp BMX

Grondwerken 1e lijn, Huur machines, dolomiet, afwatering
Royal Antwerp Eagles
baseball materiaal, herstelling tractor grasmaaier
Backstop netting 2022, galvabuizen, betonplaten
Uilenspiegel
sportmateriaal, digitale tools, beamer, schermen planningstool, berging materiaal

Den Brandt vzw
Baanbezem, lijnenveger, sleepnet, tennisnet, speciale mengeling, bezem, accu
onderhoud terrein, velden walsen, sproeiinstallatie

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983).

Het reglement op de toelagen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2006 (jaarnummer 2730).

Het reglement 'Subsidie  Materiaal en Infrastructuur sportclubs' goedgekeurd door de districtsraad  in zitting van  7 november 2019 (jaarnummer 94).

De uitzondering op reglementen voor aanvragen 2022 goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 1 december 2022 (jaarnummer 100).

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie van het lokaal sportbeleid.

Argumentatie

Alle  bovenstaande opgelijste sportclubs komen in aanmerking voor materiaal- en/ of infrastructuursubsidies 2022 aangezien zij tijdig een correct en volledig aanvraagdossier ingediend hebben dat aan het reglement voldeed.

De sportantenne heeft deze dossiers één voor één nagekeken en  een voorstel van toe te kennen bedragen opgemaakt rekening houdend met de bepalingen uit het reglement. De Adviesraad Sport van Wilrijk verleende advies per mail over de ingediende dossiers. Hun advies wordt ook als bijlage toegevoegd.  

Huys Arts, Zondal, Apollo, Valaarhof, Azua, Daehan, We Ski, Red Vic, Modern Skaters, Antwerp BMX, VC Wilrijk, Eagles, Uilenspiegel en TC Den Brandt,  dienden hun dossier ook (deels) in bij de stad. Wat zij hier betoelaagd krijgen, staat mee in het toegevoegd overzicht.

Wat het district niet goedgekeurd heeft (en waarom), staat ook in het overzicht.

Overeenkomstig artikel 6 van het reglement, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 7 november 2019 (jaarnummer 94) bepaalt het districtscollege een coëfficiënt volgens dewelke de subsidies worden uitgekeerd tot uitputting van het beschikbaar krediet.  

NrVerenigingOmschrijvingVoorgesteld bedrag
1KVC Wilrijk vzwPro Solo rebounder keepers, Trainingshorde-set, Slalomstangen, Hordenset, Platte hoedjes, Coördinatieladder, Taktiekbord, Trainingshesjes, Ringen, hoepels, trainingsringen€ 1.250,86
2Huys Arts vzwStelling, luidsprekers, dispensers, verlichting, rolluiken, keuring brandblussers€ 1.194,64
3Koninklijke skiclub Zondal vzwSlalompalen, boormachine€ 544,91
4Koninklijke Modern Skaters Club Wilrijk vzwVouwtent, onderhoud waterzuiger, condensatie€ 532,15
5VK ValaarhofVernieuwing van het sportmateriaal, zoal netten, kegels en sporttassen€ 123,05
6Atletiek voor iedereenStalen sleepmat, afstootbalk kogel, erepodium, discussen, loper verspringen tent, speren€ 3.250,87
7We Ski vzwBoormachine, gereedschap, palen€ 378,49
8Koninklijke Katholieke Turn- en Zwemvereniging Apollo VZWControle longes, touw, draadspanner, module hellend vlak€ 114,84
9Azua TennisTerreinen herstel, watersproeisysteem, uitmeten zekeringskast, huur verlichting, onderhoud ketel, herstel lekken€ 15.553,00
10DaehanAankoop krachttoestellen, Materiaal sportkamp, CO2 meters, Keuring Brandblussers€ 753,44
11Judo club BujinBlaze pods 2022, Coordination rings, Judo Budy€ 749,57
12Moby Dick diving teamOnderhoud ontspanner, Keuring flessen, herstellingen ontspanners, Vervangen O2 cellen, Ontsmettingsmiddelen, Trimvesten€ 9.146,88
13United by 13 vzwsportmateriaal jeugd, Fitness jeugd, Fitnessmateriaal jeugd, Fitness jeugd€ 12.238,56
14Red Vic BBCOnderhoud leidingwater, netten, uitrusting, herentoilet, lampen, controle infrastructuur, elektrische keuring, zijdeur brandblussers, verlichting, verlichting€ 5.636,57
15Antartica Skate
€ 0,00
16Antwerp BMXGrondwerken 1e lijn, Huur machines, dolomiet, afwatering€ 992,17
17Royal Antwerp Eaglesbaseball materiaal, herstelling tractor grasmaaier, Backstop netting 2022, galvabuizen, betonplaten€ 2.667,62
18Uilenspiegelsportmateriaal, digitale tools, beamer, schermen planningstool, berging materiaal€ 12.059,99
19Den Brandt vzwBaanbezem, lijnenveger, sleepnet, tennisnet, speciale mengeling, bezem, accu, onderhoud terrein, velden walsen, sproeiinstallatie€ 2.812,38
Totaal:
€ 70.000,00


Algemene financiële opmerkingen

De aanvragen van 2022 worden per uitzondering verwerkt in 2023 door het toen ontbreken van een sportantenne. Dit uitstel werd eerder al gevraagd en verkregen.

Goedkeuring van de bestelbonnen 4505152874 (VK Valaarhof),   4505152877 (We Ski vzw),  4505152878 (Apollo), liggen binnen de bevoegdheid van de  budgethouder. Het betreft hier bonnen van minder dan 500,00 EUR. Deze hoeven geen visum van de financieel directeur te krijgen en werden daardoor niet mee opgenomen in de financiële tabel.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de toekenning en uitbetaling van volgende subsidieaanvragen goed te keuren:

Aanvrager aangevraagde
toegekend subsidiebedrag
KVC Wilrijk vzw Pro Solo rebounder keepers, Trainingshorde-set, Slalomstangen, Hordenset, Platte hoedjes, Coördinatieladder, Taktiekbord, Trainingshesjes, Ringen, hoepels, trainingsringen
1.250,86 EUR
Huys Arts vzw Stelling, luidsprekers, dispensers, verlichting, rolluiken, keuring brandblussers
1.194,64 EUR
Koninklijke skiclub Zondal vzwSlalompalen, boormachine
544,91 EUR
Koninklijke Modern Skaters Club Wilrijk vzwVouwtent, onderhoud waterzuiger, condensatie
  532,15 EUR

VK ValaarhofVernieuwing van het sportmateriaal, zoal netten, kegels en sporttassen
  123,05 EUR
Atletiek voor iedereen Stalen sleepmat, afstootbalk kogel, erepodium, discussen, loper verspringen tent, speren
  3.250,87 EUR
We Ski vzwBoormachine, gereedschap, palen
 378,49 EUR
Koninklijke Katholieke Turn- en Zwemvereniging Apollo VZWControle longes, touw, draadspanner, module hellend vlak
 114,84 EUR
Azua Tennis

Terreinen herstel, watersproeisysteem, uitmeten zekeringskast, huur verlichting, onderhoud ketel, herstel lekken
  15.553,00 EUR
DaehanAankoop krachttoestellen, Materiaal sportkamp, CO2 meters, Keuring Brandblussers
 753,44 EUR
Judo club BujinBlaze pods 2022, Coordination rings, Judo Budy
749,57 EUR
Moby Dick diving team
Onderhoud ontspanner, Keuring flessen, herstellingen ontspanners, Vervangen O2 cellen, Ontsmettingsmiddelen, Trimvesten
9.146,88 EUR
United by 13 vzw
sportmateriaal jeugd, Fitness jeugd, Fitnessmateriaal jeugd, Fitness jeugd
12.238,56 EUR
Red Vic BBC
Onderhoud leidingwater, netten, uitrusting, herentoilet, lampen, controle infrastructuur, elektrische keuring, zijdeur brandblussers, verlichting, verlichting
5.636,57 EUR
Antwerp BMX
Grondwerken 1e lijn, Huur machines, dolomiet, afwatering
992,17 EUR
Royal Antwerp Eagles
baseball materiaal, herstelling tractor grasmaaier, Backstop netting 2022, galvabuizen, betonplaten
2.667,62 EUR
Uilenspiegel
sportmateriaal, digitale tools, beamer, schermen planningstool, berging materiaal
12.059,99 EUR
 Den Brandt vzw Baanbezem, lijnenveger, sleepnet, tennisnet, speciale mengeling, bezem, accu, onderhoud terrein, velden walsen, sproeiinstallatie
 2.812,38  EUR


Artikel 2

Het districtscollege weigert de toekenning van een ondersteuning aan Antartica Skate vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
VC Wilrijk vzw
Eenheidstraat 7
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0451.436.416
BE27 7509 3463 5073
€1.250,86budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152852
Huys Arts vzw
Heistraat 22-26
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0753.682.971
BE97 7360 7514 4449
€1.194,64budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152846
vzw Koninklijke Skiclub Zondal
Hoogpadlaan 50
2180 Ekeren
ondernemingsnummer: 0410.673.947
BE61 0682 2114 9317
€544,91budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152862
Koninklijke Modern Skatersclub Wilrijk vzw
Koornbloemplein 17
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0408.540.442
BE30 4135 1847 0111
€532,15budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152872
Valaarhof VK vzw
Letterkundestraat 133
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0449.844.230
BE71 7509 0395 3569
€123,05budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152874
Atletiek voor iedereen vzw
Zilvervosstraat 15
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0459.218.586
BE14 9531 3171 8083
€3.250,87budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152875
We Ski vzw
Moerelei 123
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0654.803.448
BE11 9731 6184 5948
€378,49budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152877
Koninklijke Katholieke Turn- en Zwemvereniging Apollo vzw
Kleinesteenweg 72
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0419.259.932
BE94 0688 9787 9214

€114,84budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152878
vzw Azua Tennisvereniging
Edegemsesteenweg 100
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0424.389.945
BE26 0682 2479 7729
€15.553,00budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152887
Daehan vzw
Iepermanlei 27
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0881.974.775
BE24 3630 0050 4238
€753,44budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152879
Judo Club Bujin vzw
Boomsesteenweg 333 b6
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0423.546.144
BE82 7895 7820 2668
€749,57budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152881
Moby Dick Diving Team vzw
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0417.613.506
BE38 9793 9470 9472
€9146,88budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152888
United by 13 vzw
Atletenstraat 80
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0767.533.185
BE48 0689 4260 7227

€12.238,56budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152889
Red Vic Wilrijk BBC vzw
Pachthofplein 30
2610 Wilrijk
ondernemngsnummer: 0423.162.993
BE85 6524 8098 6306
€5.636,57 budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152882
Antwerp BMX vzw
Lenaart de Landrelaan 58
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0827.965.274
BE03 8601 0527 4684

€992,17
budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152890
Royal Antwerp Eagles Baseball & Softball Club vzw
Eglantierlaan zn
2020 Antwerpen
ondernemingsnummer:0414.975.403
BE67 0682 4999 4487
€2.667,62budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152883
Uilenspiegel HV vzw
Sanderusstraat 30
2018 Antwerpen
ondernemingsnummer: 0410.806.183
BE06 7331 5805 1022
€12.059,99 budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152891
Den Brandt vzw
Ahornenlaan 31
2610 Wilrijk
ondernemingsnummer: 0408.555.288
BE20 2200 2313 6556

€2.812,38 budgetplaats: 5081500000
budgetpositie: 664800
functiegebied: 2WIL010401A00000
subsidie: SUB-NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090740
budgetperiode: 2300
4505152898

Bijlagen

  • Adviesraad Sport materiaal en infrastructuur2022.docx
  • Materiaal -en infrastructuursubsidies_2022.xlsx