Terug
Gepubliceerd op 28/06/2023

2023_DCWI_00122 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling tweede kwartaal 2023 - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 19/06/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00122 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling tweede kwartaal 2023 - Goedkeuring 2023_DCWI_00122 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling tweede kwartaal 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 betreffende het statuut van de lokale mandataris bepaalt de grenzen waarbinnen het bedrag van het presentiegeld zich moet bevinden. Deze grenzen werden vastgelegd op minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro, niet-geïndexeerd. Gekoppeld aan de spilindex komen deze bedragen sinds 1 oktober 2018 neer op minimaal 48,77 euro en maximaal 213,33 euro.

Op 7 november 2019 (jaarnummer 97) keurt de districtsraad de verhoging van de presentiegelden voor districtsraadsleden naar het wettelijk toegestane maximum (213,33 euro) met ingang van 1 januari 2020 goed, alsook dat het bedrag van het presentiegeld nadien automatisch geïndexeerd wordt. Vanaf december 2022 bedraagt het geïndexeerde bedrag 245,05 euro.

Juridische grond

  • artikel 16 en 17 van het Decreet Lokaal Bestuur regelen het presentiegeld voor de raadsleden. Ingevolge artikel 119, eerste lid van het Decreet Lokaal Bestuur zijn de artikelen 16 en 17 ook van toepassing op de districtraden en hun leden.
  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale mandataris (VR 20181805 DOC.0475/2TER).

Argumentatie

Voor het tweede kwartaal 2023 werden 66 aanwezigheden genoteerd voor 2 districtsraden en 2 raadscommissies.

De zittingen van de raadscommissie en de districtsraad van de maand juni 2023 zijn verstreken zodat de uitbetalingen kunnen worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Het totale bedrag van de presentiegelden voor het tweede kwartaal 2023 bedraagt 16.173,30 EUR (245,05 EUR x 66 aanwezigheden).
De presentiegelden voor de districtsraadsleden vallen ten laste van het district.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de presentiegelden voor de districtsraden en de raadscommissiezittingen van het tweede kwartaal 2023 goed voor een totaalbedrag van 16.173,30 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Presentiegelden district Wilrijk
tweede kwartaal 2023
 16.173,30 EUR budgetplaats: 5080100000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 2WIL010902A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2WI090110
budgetperiode: 2300
uitbetaling via payroll

Bijlagen

  • Zitpenningen_2023_2e_kwartaal.pdf