Terug
Gepubliceerd op 20/04/2023

2023_DCWI_00049 - Ondersteuning - Jeugd - Goedkeuring werkingsondersteuning 2023 jeugdverenigingen Wilrijk - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Wilrijk
ma 27/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00049 - Ondersteuning - Jeugd - Goedkeuring werkingsondersteuning 2023 jeugdverenigingen Wilrijk - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCWI_00049 - Ondersteuning - Jeugd - Goedkeuring werkingsondersteuning 2023 jeugdverenigingen Wilrijk - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 10 november 2022 (jaarnummer 89) keurde de districtsraad aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 10 november 2022 (jaarnummer 84) keurde de districtsraad het reglement werkingsondersteuning jeugdverenigingen en startende jeugdvereniging.

Ten laatste op 31 oktober 2022 moesten Wilrijkse jeugdverenigingen, met een jaarwerking tussen september en augustus, via de Verenigingendatabank een aanvraag voor de jaarlijkse werkingsondersteuning indienen. De ingediende aanvragen werden door jeugddienst Wilrijk gecontroleerd, beoordeeld en getoetst aan de hand van het reglement werkingsondersteuning jeugdverenigingen en startende jeugdvereniging (jaarnummer 84).
De volgende 11 verenigingen voldoen aan de voorwaarden, dienden tijdig een aanvraag in en kunnen aanspraak maken op ondersteuning voor hun werking van het voorgaande jaar:

Naam jeugdverenigingDatum indiening
Chiro Sint-Jan Vianney FV
2 september 2022
Chiro Sint-Bavo FV
18 september 2022
Chiro Jowen FV
3 oktober 2022
Prins Boudewijn Eenheid FV
10 oktober 2022
Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV
17 oktober 2022
28 Zaoeja FV
19 oktober 2022
10de Eenheid Gidsen Sint-Bernard FV20 oktober 2022
54e Scouts Valaar FV25 oktober 2022
Scouts en gidsen Oosterveld VVKSM 73 FV
25 oktober 2022
26-46 Feniks Scouts Wilrijk FV
28 oktober 2022
VVKSM 49e Corbisier FV
29 oktober 2022

Argumentatie

De toegekende ondersteuning van de volgende Wilrijkse jeugdverenigingen voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd:

Naam jeugdverenigingVoorgestelde subsidie
Chiro Sint-Jan Vianney FV 4.622,00 EUR  
Chiro Jowen FV4.442,00 EUR
Chiro Sint-Bavo FV4.102,00 EUR  
Prins Boudewijn Eenheid FV5.886,00 EUR
Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV6.481,00 EUR
28 Zaoeja FV
6.030,00 EUR
10de Eenheid Gidsen Sint-Bernard FV 5.274,00 EUR  
54e Scouts Valaar FV4.966,00 EUR
Scouts en gidsen Oosterveld VVKSM 73 FV
6.974,00 EUR
26-46 Feniks Scouts Wilrijk FV6.041,00 EUR
VVKSM 49e Corbisier FV 3.684,00 EUR  

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale jeugdverenigingen.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgave van 58.502,00 EUR wordt verrekend op functiegebied 2wil010301A00000 en budgetplaats 5081000000. Dit bedrag wordt conform het reglement uitbetaald in één schijf.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0103 - Jeugd en senioren (doelgroepen)
2WIL010301 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

Chiro Sint-Jan Vianney FV 4.622,00 EUR
Chiro Jowen FV4.442,00 EUR
Chiro Sint-Bavo FV4.102,00 EUR  
Prins Boudewijn Eenheid FV5.886,00 EUR
Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV6.481,00 EUR
28 Zaoeja FV
6.030,00 EUR
10de Eenheid Gidsen Sint-Bernard FV5.274,00 EUR
54e Scouts Valaar FV4.966,00 EUR
Scouts en gidsen Oosterveld VVKSM 73 FV
6.974,00 EUR
26-46 Feniks Scouts Wilrijk FV6.041,00 EUR
VVKSM 49e Corbisier FV 3.684,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Chiro Sint-Jan Vianney FV
Valkenveld 69
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE06 7895 6321 1522
Ondernemingsnummer: NXX0013332154

4.622,00 EURbudgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149585

Chiro Sint-Bavo FV
Kortestraat 22
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE77 0688 9555 4042
Ondernemingsnummer: NXX0013834673

4.102,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149588

Chiro Jowen FV
Neerlandweg 33
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE20 0682 1643 9056
Ondernemingsnummer: NXX0014636310

4.442,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149589

Prins Boudewijn Eenheid FV
Eglantierlaan 106-108
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE34 3200 5582 5590
Ondernemingsnummer: NXX0011519838

5.886,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149591

Scoutsgroep 48/11 Kristus Koning FV
Jasmijnstraat 20
2020 Antwerpen

Rekeningnummer: BE30 0688 9815 0511
Ondernemingsnummer: NXX0013839524

6.481,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149593
28 Zaoeja FV
Klaverbladdreef 1

2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE85 7765 9216 6206
Ondernemingsnummer: NXX0027190979

6.030,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149595
10de Eenheid Gidsen Sint-Bernard FV

Varenlaan 37
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE17 2200 7938 3321
Ondernemingsnummer: NXX0042340795

5.274,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149596

54e Scouts Valaar FV
Gebroeders De Wachterstraat 24
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE88 0689 4042 6141
Ondernemingsnummer: NXX0019269940

4.966,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149598

Scouts en gidsen Oosterveld VVKSM 73 FV
Groenenborgerlaan 210/12
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE66 9731 2270 5943
Ondernemingsnummer: NXX0013839623

6.974,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149599

26-46 Feniks Scouts Wilrijk FV
Dokter Veeckmanslaan 39
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE52 0682 4076 1909
Ondernemingsnummer: NXX0003750831

6.041,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149600
VVKSM 49ste Corbisier FV  

Varenlaan 9
2610 Wilrijk

Rekeningnummer: BE94 3631 8151 3514
Ondernemingsnummer: NXX0013839425

3.684,00 EUR
budgetplaats: 5081000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2WIL010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2WI090750
budgetperiode: 2300
4505149601

Bijlagen

 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 Chiro Vianney.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 Chiro Sint-Bavo.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 Chiro Jowen.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts UPB.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts 4811.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts 28.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 Gidsen 10e.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts 54.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts 73.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts 2646.pdf
 • Aanvraagdossier werkingsondersteuning 2023 scouts 49.pdf