Terug
Gepubliceerd op 20/04/2023

2023_DCWI_00053 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over toestand van parkeerterrein aan Sportcentrum Mariënborgh Edegem - Bekrachtiging

districtscollege Wilrijk
ma 27/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00053 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over toestand van parkeerterrein aan Sportcentrum Mariënborgh Edegem - Bekrachtiging 2023_DCWI_00053 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over toestand van parkeerterrein aan Sportcentrum Mariënborgh Edegem - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

De districtsburgemeester ontving verschillende meldingen over de toestand van het parkeerterrein aan de voorzijde van Sportcentrum Mariënborgh in Edegem. Het districtscollege gaf daarom opdracht aan het districtssecretariaat om die vereniging daarover aan te schrijven.

Argumentatie

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden aan vzw Sportcentrum Mariënborgh.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 21 januari 2019 (jaarnummer 18) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden aan vzw Sportcentrum Mariënborgh.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.