Terug
Gepubliceerd op 20/04/2023

2023_DCWI_00054 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over bestemmingswijziging gebouw Heistraat 127 - 129 - Bekrachtiging

districtscollege Wilrijk
ma 27/03/2023 - 18:15 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester; Hans Ides, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Danny Raets, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, districtsburgemeester
2023_DCWI_00054 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over bestemmingswijziging gebouw Heistraat 127 - 129 - Bekrachtiging 2023_DCWI_00054 - Districtscollege - Uitgaande briefwisseling. Brief over bestemmingswijziging gebouw Heistraat 127 - 129 - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Een bewoner informeerde zijn omgeving over een openbaar onderzoek (OMV_2022154722) voor een bestemmingswijziging (van kantoorgebouw naar schoolgebouw) van het gebouw Heistraat 127 - 129. Naar aanleiding daarvan wil het districtscollege hierover zijn bezorgdheid laten weten aan het college van burgemeester en schepenen.

Argumentatie

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden aan het college van burgemeester en schepenen over de bestemmingswijziging van het gebouw Heistraat 127 - 129.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 21 januari 2019 (jaarnummer 18) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege wilrijk beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt dat onderstaande brief werd gezonden aan het college van burgemeester en schepenen over de bestemmingswijziging van het gebouw Heistraat 127 - 129.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.